18 september 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie Eline Verbon

Goedaardige bacteriën op plantenwortels

Zoals goedaardige bacteriën in de darmmicroflora de menselijke gezondheid verbeteren, zo kunnen goedaardige bacteriën op plantenwortels de groei en afweer van planten verhogen. Deze bacteriën zijn daarom mogelijke groeiverbeteraars voor gewassen. Helaas is een bacterie die gunstig is voor één gewas, dat niet noodzakelijkerwijs ook voor andere gewassen, of zelfs voor hetzelfde gewas in een andere omgeving. Betere kennis over de mechanismen die worden aangeschakeld door goedaardige bacteriën die leiden tot de positieve effecten op plantengroei en resistentie, zal bijdragen aan efficiëntere selectie en gebruik van deze bacteriën in het veld.

In mijn PhD-onderzoek bestudeerde ik de interactie tussen de modelplant Arabidopsis thaliana en de bodembacterie Pseudomonas simiae WCS417. Wanneer de bacterie WCS417 zich vestigt op de wortel van de plant, neemt de plantengroei en -resistentie toe en verandert de wortelstructuur. Wij identificeren enkele mechanismen in de wortel in reactie op WCS417 die de veranderde wortelstructuur mogelijk kunnen verklaren.

IJzeropname

Daarnaast laten wij zien dat voldoende ijzer in de omgeving essentieel is voor een positief effect van WCS417. De verhoogde ijzeropname wordt waarschijnlijk deels bewerkstelligt door de activatie van de ijzerdeficiëntierespons. Tot slot laten we zien dat er veel overeenkomsten zijn tussen de resistentie geïnduceerd door WCS417 en de resistentie geïnduceerd door ijzerdeficiëntie, maar dat zij niet gebaseerd zijn op hetzelfde mechanisme.

De onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan het gebruik van bodembacteriën om planten op een natuurlijke manier harder te laten groeien en weerbaarder te maken tegen ziekten en zo het gebruik van mogelijk schadelijke pesticiden en meststoffen terugdringen en voedselzekerheid vergroten.

Begindatum en -tijd
18 september 2019 10:30
Einddatum en -tijd
18 september 2019 11:30
Promovendus
E.H. Verbon
Proefschrift
Nailing down the Arabidopsis root response to beneficial rhizobacteria
Promotor(es)
prof. dr. ir. C.M.J. Pieterse
Co-promotor(es)
dr. R. de Jonge