11 februari 2015 van 14:30 tot 15:30

Gentechnieken en gepersonaliseerde kankerbehandeling

Nu het steeds beter mogelijk is om bij patiënten snel alle veranderingen in het DNA van tumoren te identificerenkan de behandeling van kanker steeds preciezer en meer op het individu gericht worden. Deze doelgerichte therapieën werken echter niet bij alle patiënten. Ook kan er bij patiënten die initieel wel reageren op de behandeling na enige tijd resistentie ontstaan tegen deze middelen.

Floris Groenendijk onderzocht welke mechanismes cellen gebruiken om resistent te worden tegen deze doelgerichte geneesmiddelen. Opvallend is dat cellen een aantal voorkeursmechanismes gebruiken om resistent te worden. Kankercellen proberen steeds de signaleringsroutes die door deze middelen geremd worden te reactiveren. Om deze resistentie te voorkomen of te vertragen is het noodzakelijk om niet één doelgericht geneesmiddel, maar een specifieke en slimme combinatie van twee, drie of zelfs nog meer doelgerichte geneesmiddelen tegelijkertijd aan de patiënt te geven. In combinatie met nieuwe technologieën om de tumorcellen en de specifieke genetische veranderingen continue te monitoren, kan dit ervoor zorgen dat de behandeling de kankercellen een stap voor blijft in plaats van reactief te zijn.  

 

Begindatum en -tijd
11 februari 2015 14:30
Einddatum en -tijd
11 februari 2015 15:30
Promovendus
Floris Groenendijk
Proefschrift
Cancer Diagnostics: The Future Ain't What It Used to Be
Promotor(es)
Prof. dr. Rene Bernards
Entree
Gratis