Gender identity registration: current theoretical and practical discussions

Workshop

tot
Transgender © iStockphoto.com/taa22
© iStockphoto.com/taa22

In het kader van de viering van UU Diversity Month verkent deze workshop de huidige trends met betrekking tot de registratie van genderidentiteit, de gevolgen en implicaties van registratiepraktijken, en ervaringen uit activisme. Er komen academische en niet-academische stemmen aan bod, en het is de bedoeling om het onderzoek van senior en junior onderzoekers onder de aandacht te brengen.

De voertaal van de workshop is Engels. Meer informatie is daarom in het Engels beschikbaar.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw
Aanmelden

Aanmelden kan via het registratie formulier.

Meer informatie
Lees hier meer over UU Diversity Month