Gelijkheidsrecht in context: op zoek naar wereldwijde gerechtigheid

Berkeley Center on Comparative Equality & Anti-Discrimination Law (BCEE)

Van tot
Mural painting of Jan is de Man, with books, in Utrecht

Het is ons een groot genoegen u welkom te heten op de tiende jaarlijkse conferentie van het Berkeley Center on Comparative Equality & Anti-Discrimination Law (BCEE), die zal worden gehouden in Utrecht.

Hoewel de wettelijke bescherming van individuen in geval van verschillen in geslacht, ras, economische klasse, handicap, seksuele geaardheid of identiteit de afgelopen periode belangrijke stappen heeft gezet, is hedendaagse discriminatie nog steeds aanwezig. Elke aanleiding tot discriminatie kent zijn eigen globale uitdagingen, die onderling verbonden zijn en elkaar versterken. De context is cruciaal om mondiale problemen van ongelijkheid en discriminatie te begrijpen en aan te pakken, aangezien de aard en de omvang ervan aanzienlijk kunnen variëren afhankelijk van meerdere factoren zoals geografie, cultuur, geschiedenis, politiek en economie, normen en waarden en de erfenis van gebeurtenissen uit het verleden, zoals kolonialisme, slavernij en apartheid. Contextbewust onderzoek kan leiden tot effectievere en duurzamere oplossingen die de diepere oorzaken van ongelijkheid en discriminatie aanpakken en duurzame vooruitgang op weg naar gelijkheid bevorderen. Maatschappelijke organisaties, zoals niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en belangengroepen, spelen een essentiële rol bij het pleiten voor verandering, het vergroten van het bewustzijn en het ter verantwoording roepen van regeringen en andere actoren en daarmee gelijkheid te bevorderen en discriminatie te bestrijden.

De 10e jaarlijkse conferentie van de BCCE wil een gemeenschapsgevoel creëren onder gelijkheidswetenschappers en -voorvechters over de hele wereld. We hopen van elkaar te leren terwijl we juridische problemen vergelijken en inzichten lenen van andere disciplines in ons streven naar innovatieve manieren om ongelijkheid te herstellen.

De voertaal van dit internationale evenement is Engels. Alle informatie rondom dit evenement vindt u in het Engels op

2023 BCCE jaarlijkse conferentie Utrecht website
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw en Janskerkhof 3
Aanmelden

Registeren voor de conferentie via deze link.

Meer informatie
2023 BCCE Annual Conference Utrecht