29 januari 2018 van 16:15 tot 17:15

Promotie Davide Francesco Lodato

Geïsoleerde fotonen als sonde voor de condities in de eerste fase van hadronische botsingen

Davide Francesco Lodato presenteert in zijn proefschrift een meting van de werkzame doorsnede van de productie van geïsoleerde fotonen in pp-botsingen bij √s = 7 TeV. Die vergelijkt hij met de meest moderne NLO-pQCD-berekeningen die beschikbaar zijn. De gemeten werkzame doorsnede blijkt goed overeen te komen met de theoretische voorspelling. In vervolg zou dezelfde meting uitgevoerd moeten worden bij grote rapiditeit, als het intreden van verzadigingseffecten wordt verwacht.

Lodato onderzocht gluon-PDF's in hadronen indirect uit de resultaten van diep inelastische verstrooiingsexperimenten, die een beperkt bereik hebben wat betreft kleine waarden van de momentumfractie x. Voor deze kleine waarden van x voorspelde Lodato het gedrag van de PDF's vanuit QCD-evolutie, wat leidde tot een (niet realistische) divergentie van de gluon-PDF's. Voor een sluitende beschrijving van hadronen moeten niet-lineaire effecten optreden die ervoor zorgen dat de PDF's van het gluon verzadigen.

Een van de voorgestelde beschrijvingen van de gluonvelden in het verzadigingsregime is het 'Color Glass Condensate' (CGC). Directe fotonproductie in hadronische botsingen bij hoge snelheid is één van de zuiverste, maar ook meest uitdagende waarnemingen die kunnen helpen de  CGC-theorie te bewijzen.

Directe fotonen werden in hadronische botsingen voornamelijk geproduceerd via de qg-Compton-verstrooiing, die Lodato in eerste orde de mogelijkheid bood om de energie en het impuls van het uiteindelijke foton direct te koppelen aan die van het initiële gluon. Fotonmetingen waren bijzonder moeilijk vanwege de enorme achtergrond van fotonen geproduceerd in het verval van kortlevende neutrale hadronen, zoals de neutrale pion.

Begindatum en -tijd
29 januari 2018 16:15
Einddatum en -tijd
29 januari 2018 17:15
Promovendus
D.F.L. (Davide) Lodato
Proefschrift
Measurement of the prompt photon production cross section in proton proton collisions as √s = 7 TeV with ALICE
Promotor(es)
prof.dr. T. Peitzmann
Co-promotor(es)
dr.ir. M van Leeuwen