27 september 2017 van 16:15 tot 17:15

Promotie Kim Notenboom

Gebruiksvriendelijkheid geneesmiddelen kan aanzienlijk beter

Het gebruik van geneesmiddelen is een proces waarbij verschillende problemen kunnen optreden, van het openen van de verpakking tot het klaarmaken voor gebruik of het innemen van de medicijnen. Kim Notenboom onderzocht de gebruiksvriendelijkheid van geneesmiddelen, waarbij met name oudere personen als uitgangspunt werden gekozen. Uit haar onderzoek blijkt dat de gebruiksvriendelijkheid aanzienlijk verbeterd kan worden.

Ouder worden gaat gepaard met fysieke beperkingen, zoals beperkingen in zicht, gehoor, fijne motoriek en de kracht in de handen. Dit kan de juiste toepassing van een geneesmiddel door de patiënt negatief beïnvloeden. Daarnaast vormen oudere mensen de grootste groep geneesmiddelgebruikers en stijgt het aandeel ouderen op de totale bevolking.

Notenboom interviewde oudere patiënten over de praktische problemen die zij ervaren bij het gebruik van hun geneesmiddelen en hoe zij deze problemen proberen op te lossen. Vervolgens bracht zij de ontwerp aspecten van geneesmiddelen in kaart die aan de gebruiksproblemen ten grondslag liggen. Ook onderzocht zij het functioneren van de breukstreep voor het in tweeën delen van tabletten.

Dit leidde tot een aantal aanbevelingen om praktische problemen met het gebruik van geneesmiddelen te voorkomen. Hierbij gaat het zowel om het voorkomen van problemen met het openen van verpakking en met het delen en slikken van tabletten, als om voorlichting over het praktisch gebruik van geneesmiddelen door de apotheek .

Notenboom constateert dat voor de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van geneesmiddelen een gezamenlijke inspanning nodig is. Niet alleen geneesmiddelontwikkelaars, maar ook regelgevers, zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten zelf zouden zich hiervoor moeten inzetten.

Begindatum en -tijd
27 september 2017 16:15
Einddatum en -tijd
27 september 2017 17:15
Promovendus
K. Notenboom
Proefschrift
The pursuit of user-friendly medicines: older people in the hot seat
Promotor(es)
prof.dr. M.L. Bouvyprof.dr. H.G.M. Leufkens