23 mei 2017 van 14:00 tot 17:00

GEANNULEERD - Studiemiddag: Wetenschap is niet 'maar een mening'

Portrait of René Descartes (1596-1650) - painting by Frans Hals / Wikimedia Commons

Let op! Deze bijeenkomst gaat wegens omstandigheden niet door. 

 

Op 2 januari jl. hebben de voorzitter en vicevoorzitter van de KNAW, prof. dr. Jose van Dijck en Wim Saarloos, in de NRC een opiniestuk gepubliceerd onder de titel  'Wetenschap is niet ‘maar een mening’'. Naar aanleiding daarvan zullen op 23 mei diverse deskundigen hun licht laten schijnen over de thematiek die Van Dijck en Saarloos aangesneden hebben, zonder direct verplicht te zijn hun argumentatie te onderschrijven.

Maatschappelijk debat

De steeds verdere groei van de participerende democratie dient als een groot goed te worden gezien maar kan natuurlijk niet betekenen dat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen goede en slechte argumenten. Wetenschap als instituut probeert via opleiding en researchoutput een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijke debat te leveren. Bij uitstek geldt ‘anything goes’ in de wetenschappelijke arena geen optie kan zijn.

Integriteit wetenschapsinstituut

Anderzijds, de huidige overdaad aan informatie, wetenschappelijk of andersoortig, leidt tot een ‘alles wordt non-informatie’-situatie en daarin verliest eigenlijk iedereen. De klassieke rol van de wetenschap als poortwachter is daarmee ondergraven en dat brengt de wetenschap als instituut schade toe. Het essay van Van Dijck en Saarloos snijdt daarom een belangrijk thema aan: de integriteit van de wetenschap als instituut in een tijd van toenemend verdwijnen van hiërarchische verschillen.

De rector van de Universiteit Utrecht, professor Bert van der Zwaan, zal deze studiemiddag openen. De voertaal van deze bijeenkomst is Nederlands.

Sprekers

Prof. dr. mr. Herman Philipse (UU); thema: Wetenschap, gezag van wetenschappelijk kennis en rol en functie van de poortwachter van die kennis.

Prof. dr. Joop Schippers (UU); thema: Economie, kritiek op die discipline en status van de discipline mede gelet op het onvermogen de economische crisis van 2007/2008 te voorzien.

Prof. dr. Leo Lucassen (Universiteit Leiden); thema: Kijken we naar de discussie over migranten dan valt op dat er een enorme hiaat zit tussen wat wetenschappers daarover te melden hebben en wat het oordeel van de politiek erover is.

Prof. dr. Trudy Dehue (RUG); thema: Praktische kennis moet tegenwoordig evidence based zijn. Maar wat je ziet is dat veel onderzoekers dan wel zogenaamde onafhankelijke denktanks of onderzoeksinstituten steeds vaker op basis van policy based evidence hun visie laten schijnen over belangrijke thema’s. Immers wie betaalt bepaalt en dat dan presenteren als evidence based policy. Dit zal via een case study van medicijngebruik worden aangesneden.

Dr. Joeri Witteveen (UU); thema: Binnen de biologie is er een debat gaande over de ‘extended synthesis’ in de evolutiebiologie. Er is nogal wat te doen over deze ‘revisie’ van de moderne synthese. Door ID’ers en andere creationisten wordt dit aangegrepen als bewijs dat Darwinisme een onvolledige theorie (zo niet ideologie) is. Biologen praten over deze ontwikkeling in termen van een ‘aanstaande nieuwe synthese’. Deze retoriek is koren op de molen van creationisten gebleken.

Dr. Diederick Raven (UU); thema: De postmoderne samenleving is een onbekende samenleving. Het enige instituut dat legitiem kennis over die samenleving kan vergaren is de wetenschap. Maar aan de frontline van research heerst altijd controverse. Dit plaatst de wetenschap als instituut in een paradoxale positie: het is de enige legitieme leverancier van kennis over de (onbekende) samenleving maar de samenleving eist een robuustheid van kennis die aan de grens van het kennen niet leverbaar is.

Begindatum en -tijd
23 mei 2017 14:00
Einddatum en -tijd
23 mei 2017 17:00
Entree
Gratis