26 mei 2020 van 14:00 tot 15:00

GEANNULEERD Lezing: Actuele wonderverhalen in historisch perspectief

© iStockphoto.com

Is de manier waarop we naar wonderen kijken anders dan vroeger? Aan de hand van een grote collectie hedendaagse wonderverhalen, verteld door mensen uit Nederland, laat prof. dr. Anne-Marie Korte (Filosofie en Religiewetenschap) wat momenteel het meest kenmerkend is voor een wonderverhaal.

Prof. dr. Anne-Marie Korte
Prof. dr. Anne-Marie Korte

De tegenstelling tussen geloof en wetenschap bepaalde lange tijd het wereldbeeld in het Westen. Tegenwoordig is dit niet meer bepalend voor de interpretatie van wonderen: religieuze tradities en historische veranderingen in de negentiende en twintigste eeuw hebben daarvoor gezorgd. Globalisering en migratie spelen daarbij een belangrijke rol, net als de aanwezigheid van andere wondertradities dan de christelijke. Maar ook het religieuze terrein zelf is veranderd: door het diffuser en persoonlijker worden van religie krijgen mensen meer ruimte om hun eigen (wonder)verhaal te vertellen. Individualiteit en authenticiteit zijn belangrijke graadmeters geworden voor de ‘echtheid’ en de betekenis van religieuze ervaringen. Tenslotte heeft ook de mediarevolutie grote invloed: nieuwe media spelen permanent met onze percepties van echt en onecht en laten de grenzen daartussen vervagen.

Begindatum en -tijd
26 mei 2020 14:00
Einddatum en -tijd
26 mei 2020 15:00
Entree
Gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling