Future Food Utrecht Symposium

Perspectief voor de Boer

tot

Het Nederlandse landbouwsysteem verkeert in een crisis. EU wetgeving op het gebied van biodiversiteit en natuur vraagt om drastische maatregelen. Decennialang is er van alles geprobeerd om de invloed van de landbouw op natuur en milieu ten goede te keren, maar door de grote nadruk op groei binnen de landbouw- en voedselsector zijn veel maatregelen weinig effectief gebleken.  

Ondertussen voelen boeren zich in het nauw gedreven. Zij zien zich geconfronteerd met korte termijn maatregelen die snel oplossingen moeten bieden voor urgent juridische struikelblokken zoals het stikstofprobleem, maar weinig perspectief geven voor de langere termijn. Dit heeft geleid tot grote maatschappelijke onrust en soms zelfs gewelddadige protesten.  

De landbouwcrisis vraagt om structurele veranderingen binnen het systeem. We moeten toe naar een voedselsysteem dat binnen de grenzen van onze planeet opereert. Dit is echter geen eenvoudige opgave. Het voedselsysteem wordt gevormd door allerlei economische, politieke, sociale, ethische, psychologische en biologische vraagstukken en spanningsvelden die allemaal samenhangen.  

Als interdisciplinaire onderzoekshub die midden in de samenleving staat probeert Future Food Utrecht deze vraagstukken te bundelen tijdens haar jaarlijkse symposium op 9 november 2022. Samen met wetenschappers, beleidsmakers, boeren, bedrijfsleven en NGOs gaan we op zoek naar het landbouw- en voedselsysteem van de toekomst. Hoe zou dit eruit kunnen zien?  

We laten ons inspireren door de geschiedenis, biodiversiteitsexperts, juristen en systeemvernieuwers en gaan samen in gesprek over de weg vooruit. In kleine groepen werken we aan vernieuwende ideeën en oplossingen.  

Denk mee en meld je nu direct aan voor het Future Food Symposium ‘Perspectief voor de Boer’. 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Marinus Ruppertgebouw- Utrecht Science Park
Entree
Gratis aanmelden via de link