Van 10 juli 2018 tot 13 juli 2018

Foundations 2018 - 19e congres Foundations of Physics

Portrait of René Descartes (1596-1650) - painting by Frans Hals / Wikimedia Commons

In juli organiseert het Descartes Centre Foundations 2018, een interdisciplinair congres dat filosofen, natuurkundigen, wiskundigen en historici bijeenbrengt.

Alle informatie is beschikbaar in het Engels.

Begindatum en -tijd
10 juli 2018
Einddatum en -tijd
13 juli 2018