6 februari 2015 van 10:30 tot 11:30

Fosfor en stikstof aanleiding lange zuurstofloze periode Noord-Atlantische Oceaan

Promovenda Itzel Ruvalcaba Baroni onderzocht de rol van stikstof en fosfor tijdens een lange periode van zuurstofloosheid in zee, bijna 100 miljoen jaar geleden. De twee scheikundige elementen lijken een grote aanleiding te zijn geweest.

Het geologische verleden kent lange periodes waarin de oceaan weinig tot geen zuurstof bevatte. Die periodes gaan vaak gepaard met grote veranderingen in de cycli van koolstof, fosfor en stikstof. Deze veranderingen worden geregistreerd in geologische archieven, zoals diepzeesedimenten, die inzage in de staat van het milieu in vroegere tijden geven. Maar onze kennis van de biogeochemische respons op langdurige zuurstofloosheid in de oceaan is nog steeds beperkt.

Ruvalcaba Baroni onderzocht de biogeochemie in de oceanen tijdens het mid-Krijt (zo’n 94 miljoen jaar geleden). De meeste geologische archieven uit deze periode komen uit de Noord-Atlantische Oceaan. In het mid-Krijt was de toenmalige Noord-Atlantische Oceaan grotendeels ingesloten door land met slechts kleine verbindingen naar de Stille Oceaan en de Tethysoceaan. Ruvalcaba Baroni ontwierp een model van de biochemie in de Noord-Atlantische Oceaan, zodat ze inzicht kon verkrijgen in de belangrijkste factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van grootschalige zuurstofloosheid.

In dat tijdperk was de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer een stuk hoger was dan nu, en hadden de oceanen een lange periode (ruim een half miljoen jaar) te kampen met zuurstofloosheid. Die periode staat bekend als het Oceanic Anoxic Event 2 (OAE2). Ruvalcaba Baroni onderzocht de rol van twee belangrijke nutriënten, fosfor en stikstof, die een grote rol lijken te spelen in de totstandkoming van OAE2.

Begindatum en -tijd
6 februari 2015 10:30
Einddatum en -tijd
6 februari 2015 11:30
Promovendus
Itzel Ruvalcaba Baroni
Proefschrift
Biogeochemical response to widespread anoxia in the past ocean
Promotor(es)
Caroline P. Slomp
Co-promotor(es)
Jack B. M. Middelburg