21 mei 2019 van 19:00 tot 21:30

FOCI Pop Up Event: Gele Hesjes

© iStockphoto.com/ricochet64

Op 21 mei (let op: nieuwe datum!) organiseert de Future of Citizen-based Initiatives (FOCI) Hub een Pop Up Event rondom de Gele Hesjes. De voertaal voor deze bijeenkomst is Nederlands.

De “Gele Hesjes” (of “Gilet Jaunes”) zijn al geruime tijd onderwerp van gesprek in politiek, media en samenleving. Burgers slaan de handen ineen om hun ongenoegen kenbaar te maken. Hoe kunnen we deze manier van burgerparticipatie, of burgerprotest, begrijpen?

verschillende disciplines

Drie wetenschappers van de Universiteit Utrecht bekijken het fenomeen vanuit hun eigen discipline en gaan daarna in discussie met elkaar en het publiek. 
 

FOCI Pop Up Events

Tijdens FOCI Pop Up Events is er aandacht voor burgerinitiatieven (in brede zin) op een laagdrempelige manier die vlot inspeelt op de actualiteit. Meer informatie over de FOCI Hub is te vinden op de FOCI website
 

Prof. dr. Annelien de Dijn. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Annelien de Dijn

Annelien de Dijn

Annelien de Dijn is hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.

Begindatum en -tijd
21 mei 2019 19:00
Einddatum en -tijd
21 mei 2019 21:30
Entree
Gratis entree