4 december 2019 van 19:00 tot 21:30

FOCI Pop Up Event: burgerinitiatieven omtrent vaccinaties - GEANNULEERD

© iStockphoto.com

Dit evenement wordt uitgesteld tot een later moment. Houd de agenda in de gaten voor een nieuwe datum of contacteer de Hub om op de hoogte te worden gesteld van een nieuwe datum.

Op 4 december organiseert Future of Citizen-based Initiatives (FOCI) het FOCI Pop Up Event: burgerinitiatieven omtrent vaccinaties. FOCI onderzoekt hoe burgerinitiatieven kunnen leiden tot een open en veerkrachtige samenleving. 

In hoeverre wordt het vaccinatiedebat gestuurd vanuit initiatieven van burgers zelf, en is dat wenselijk?

Het al dan niet verplicht stellen van vaccinaties is al enkele maanden een terugkerend thema in het nieuws. Het debat wordt gevoed door allerlei burgerinitiatieven: aan de ene kant zien we de ‘anti-vaxxers’ die zich zowel online als offline organiseren om te protesteren tegen vaccinaties. Aan de andere kant gaan enkele kinderopvangorganisaties op eigen initiatief een vaccinatieplicht invoeren. 
In hoeverre wordt het vaccinatiedebat gestuurd vanuit initiatieven van burgers zelf, en is dat wenselijk? Is het taak van de overheid in te grijpen?

Sprekers 

Tijdens het Pop Up Event vragen we vier experts het fenomeen vanuit hun perspectief te belichten, waarna een discussie volgt met elkaar en het publiek. De genodigde sprekers zijn:
     

FOCI Pop Up Events

Tijdens FOCI Pop Up Events is er aandacht voor burgerinitiatieven (in brede zin) op een laagdrempelige manier die vlot inspeelt op de actualiteit. Meer informatie over de Future of Citizen-based Initiatives Hub is te vinden op onze website.

Begindatum en -tijd
4 december 2019 19:00
Einddatum en -tijd
4 december 2019 21:30
Entree
Gratis entree