2 april 2019 van 20:00 tot 22:00

Publieksdialoog van De Nieuwe Utrechtse School

Fit for the Future: de patiënt als medisch expert

arts en patient in gesprek

Op 2 april organiseert De Nieuwe Utrechtse School een publieksdialoog met de titel Fit for the Future: de patiënt als medisch expert.

Wie heeft er het laatste woord, de arts of de patiënt? De verhoudingen tussen de dokter en de patiënt lijken te verschuiven. Medische professionals zijn ervan doordrongen geraakt dat het om allerlei redenen essentieel is om nauwkeurig te luisteren naar het verhaal van de patiënt – niet alleen omdat dat verhaal voor de arts bruikbare informatie bevat, maar ook omdat het voor de patiënt belangrijk is om zich gehoord te voelen.

Daarnaast is de patiënt zelf mondiger geworden: dankzij ‘Dr. Google’ zijn veel mensen met klachten al voordat ze naar het spreekuur komen uitgebreid ingelezen in de medische literatuur over bepaalde klachten, symptomen en behandelingen. Tegelijkertijd is niet alle online informatie even betrouwbaar en moet de arts een onafhankelijke afweging maken bij het opstellen van een diagnose en behandelplan.

Uitdagingen

Deze ontwikkelingen stellen ons voor heel nieuwe vragen en uitdagingen. Wie heeft er recht van spreken in de gezondheidszorg? Hoe moet je als medische professional omgaan met individuen die niet meer voor zichzelf kunnen spreken – of die het ronduit oneens zijn met het oordeel van de arts? Hoe trainen we behandelaars én patiënten in kritisch luister- en leesvaardigheden?

De publieksdialogen van De Nieuwe Utrechtse School proberen een antwoord te geven op de vraag: hoe wordt het gezondheidszorgsysteem ‘fit for the future’? Deze avond wordt er gesproken over het recht van spreken in de gezondheidszorg. Hoe kunnen we in de zorg verschillende stemmen naast elkaar laten bestaan zonder dat we langs elkaar heen praten?

Sprekers

Jim van Os is hoogleraar psychiatrische epidemiologie aan het UMC Utrecht. Vanuit zijn onderzoek naar weerbaarheid bij psychisch lijden richt hij zich op betere organisatie van de zorg, in samenwerking met patiënten en betrokkenen.

Patricia Pisters is hoogleraar filmwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Haar interesse gaat uit naar de politieke lading en impact van hedendaagse films, die ze benadert via het neuro-image: een benadering gebaseerd op inzichten uit de neurowetenschappen en schizo-analytische filosofie.

 

Begindatum en -tijd
2 april 2019 20:00
Einddatum en -tijd
2 april 2019 22:00
Entree
Gratis entree