6 maart 2019 van 20:00 tot 22:00

Publieksdialoog van De Nieuwe Utrechtse School

Fit for the Future: de app als arts

arts met tablet

Op 6 maart organiseert De Nieuwe Utrechtse School een publieksdialoog met de titel Fit for the Future: de app als arts.

Digitale ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar snel op. De discussie over het elektronisch patiëntendossier is een bekend voorbeeld, maar zeker niet het enige. Overal in de gezondheidszorg duiken nieuwe digitale hulpmiddelen op. De gevolgen zijn groot. Er is online duizelingwekkend veel informatie over ziektes, behandelingen en medicijnen beschikbaar, voor zowel de behandelaar als de patiënt.

Computers worden almaar slimmer, waardoor ze belangrijke taken van de arts over kunnen nemen: zo zijn er nu computersystemen die een diagnose kunnen stellen, softwarepakketten om volautomatisch labwaardes te vergelijken, of robots die operaties uitvoeren. De gezondheidszorg krijgt daardoor een ander karakter – en dat is nodig ook: omdat mensen steeds ouder en mobieler worden, moeten we zoeken naar nieuwe manieren om op grote schaal zorg te leveren en tegelijkertijd rekening te houden met individuele behoeften en problemen.

Uitdagingen

Deze ontwikkelingen stellen ons voor heel nieuwe vragen en uitdagingen. Wordt de dokter straks vervangen door een app? Wie zorgt ervoor dat er goed wordt omgegaan met onze persoonlijke gegevens in al die digitale 'black boxes'? Moeten we arts ook leren programmeren? Hoe kunnen geesteswetenschappers en kunstenaars toekomstige professionals in de zorg helpen om creatieve probleemoplossers te worden die kritisch en ondernemend kunnen denken en handelen?

De publieksdialogen van De Nieuwe Utrechtse School proberen een antwoord te geven op de vraag: hoe wordt het gezondheidszorgsysteem ‘fit for the future’? Deze avond wordt er gesproken over de gevolgen van digitalisering in de gezondheidszorg. Hoe kunnen we die digitalisering kritisch tegen het licht houden en er op een verantwoorde manier gebruik van maken?

Sprekers

Mirko Schäfer is mediawetenschapper aan de Universiteit Utrecht en onderzoekt de maatschappelijke impact van mediatechnologie. Hij is mede-oprichter van de Utrecht Data School, een organisatie die zich bezighoudt met vraagstukken over burgerschap, democratie, en data.

Harold van Rijen is hoogleraar Innovatieve leervormen in het Biomedisch Onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onder andere onderzoek naar effectieve inzet van digitale hulpmiddelen in het onderwijs.

Marije Baalman is kunstenaar en onderzoeker van interactive sound art. Ze onderzoekt het belang van interactie in muziek tussen artiest en publiek, bijvoorbeeld bij live-optredens. Ook in haar geprogrammeerde kunst stelt ze vragen over deze interactie.

Begindatum en -tijd
6 maart 2019 20:00
Einddatum en -tijd
6 maart 2019 22:00
Entree
Gratis entree