Filosofisch Café met Jamie Draper: The Ethics of Climate Migration

tot
Een kloof van onderaf gezien. Foto: Farnoosh Abdollahi, via Unsplash

Jamie Draper is universitair docent aan het Ethiek Instituut, Departement Filosofie en Religiewetenschap. Zijn onderzoek betreft politieke filosofie, voornamelijk over toegepaste kwesties op het gebied van milieu-, sociale en mondiale rechtvaardigheid, inbegrepen klimaatverandering, migratie, en stedelijke politiek. In het Filosofisch Café van 28 november bespreekt de ethiek van klimaatmigratie.

Klimaatontheemding

Klimaatverandering verandert de patronen van ontheemding over de hele wereld. Extreme weersomstandigheden verwoesten huizen, aantasting van het milieu bedreigt de levensvatbaarheid van bestaansmiddelen en zeespiegelstijging en kusterosie dwingen gemeenschappen te verhuizen. Klimaatontheemding is een urgente morele uitdaging. Jamie Draper geeft een inleiding over dit onderwerp en bespreekt enkele van de ingewikkelde en heterogene aspecten van klimaatontheemding.

Eerder zou filosoof Huub Brouwer een lezing op deze datum houden, maar hij is helaas verhinderd.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Café De Tussentijd, Janskerkhof 24, Utrecht
Aanmelden

Aanmelden is niet nodig

Meer informatie
Bekijk meer evenementen van de sectie Filosofie