13 juni 2018 van 13:30 tot 17:00

Feit en fictie omtrent het basisinkomen in Nederland

© iStockphoto.com

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (Universiteit Antwerpen), het Ethiek Instituut (Universiteit Utrecht) en de Hub Future of Work (Universiteit Utrecht) nodigen u uit voor een symposium over Feit en fictie omtrent het basisinkomen in Nederland: empirische verkenningen en ethische kanttekeningen.

Debat

Er wordt heel wat gezegd en geschreven over het basisinkomen, in Nederland en daarbuiten. Het debat woedt zowel in academische kringen als in diverse maatschappelijke fora. Dat debat gaat deels over principes: schendt een basisinkomen het wederkerigheidsprincipe? Volgt het basisinkomen uit bepaalde opvattingen over gelijkheid en vrijheid?

Goed voor de economie of onbetaalbaar?

Tegelijkertijd wordt het debat geanimeerd door de feitelijke claims die zowel voor- als tegenstanders van het basisinkomen maken. Basisinkomen zou economisch weldadig zijn want het zou ondernemingszin bevorderen. Het zou mensen ook aanzetten tot meer vrijwilligerswerk, meer zorg en meer politieke, sociale en ecologische betrokkenheid. Het zou een uitweg bieden uit de impasse van blijvend hoge armoede ondanks hoge arbeidsparticipatie en sociale uitgaven. Anderen vrezen dan weer sterk negatieve effecten op arbeidsbereidheid, gendergelijkheid en economische groei. Een basisinkomen zou ‘onbetaalbaar’ zijn.

Gebrek aan kritische reflectie

In het debat is er globaal een gebrek aan neutraliteit en kritische reflectie. Veel mensen die schrijven over basisinkomen hebben een duidelijke positie in het debat - vaak passioneel voor dan wel tegen. Met financiële ondersteuning van Instituut Gak ondernemen onderzoekers van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen een poging tot wat meer wetenschappelijke systematiek, neutraliteit en diepgang.

Prof. dr. Ingrid Robeyns
Prof. dr. Ingrid Robeyns

Presentaties

Daarnaast micro-simuleren ze een aantal varianten voor Nederland. Wie zou in eerste orde baat hebben bij een basisinkomen, wat zouden de effecten op armoede en inkomensongelijkheid zijn. En wat kost een basisinkomen? Ive Marx en Wim Van Lancker zullen op deze studiedag de resultaten van deze studie voorstellen. Daarnaast presenteert Ingrid Robeyns van het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht een filosofisch analyse van de normatieve argumenten die voor of tegen een basisinkomen pleiten.
 
Deze twee presentaties zullen gevolgd worden door reacties van Loek Groot (Utrecht School of Economics), Bas Jacobs (Erasmus School of Economics, Rotterdam), Monique Kremer (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), Femke Roosma (Sociologie, Tilburg University), Joop Schippers (Utrecht School of Economics), en Frank Vandenbroucke (Universiteit van Amsterdam).

Begindatum en -tijd
13 juni 2018 13:30
Einddatum en -tijd
13 juni 2018 17:00
Entree
Gratis