21 juni 2019 van 14:30 tot 15:15

Feedbackgesprekken: balans in docent-student-interactie

Feedback aan groep studenten

In het hoger onderwijs hebben studenten als onderdeel van hun leerproces veel interactie met hun docent. Een specifieke vorm van student-docent-interactie is de feedbackconversatie. In het onderzoek van promovendus Bas Agricola staat juist deze gespreksvorm centraal. Feedbackconversaties kunnen studenten helpen om de essentiële kennis en vaardigheden te verkrijgen die nodig zijn voor de taak waaraan zij werken.

Aan de hand van vijf empirische studies ontrafelt Agricola de complexiteit van face-to-face feedbackconversaties tussen docenten en studenten. Agricola onderzoekt hoe de student-docent-interactie plaatsvindt en waarom de interactie op een bepaalde wijze verloopt. Uit zijn onderzoek blijkt dat veel feedbackconversaties gekarakteriseerd worden door een docent-centrale aanpak. Dit lijkt een acceptabele docentstrategie te zijn, zeker wanneer studenten net zijn gestart aan een nieuwe taak. Daarnaast laat Agricola zien hoe docenten de studentrol kunnen versterken en hoe ze studenten kunnen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

De docenten uit het onderzoek blijken in staat om indirecte doceerstrategieën toe te passen die studenten stimuleren om zelf na te denken, zoals het stellen van vragen of het geven van hints.

Begindatum en -tijd
21 juni 2019 14:30
Einddatum en -tijd
21 juni 2019 15:15
Promovendus
Bas Agricola
Proefschrift
Who's in control? Finding balance in student-teacher interactions.
Promotor(es)
prof. dr. M.F. van der Schaaf, prof. dr. J.W.F. Van Tartwijk
Co-promotor(es)
dr. F.J. Prins
Entree
gratis