12 maart 2019 van 09:00 tot 17:00

Expertmeeting 'Mediawijsheid voor migranten en interculturele dialoog'

© iStockphoto.com/JesusFernandez32
© iStockphoto.com/JesusFernandez32

Op 12 maart 2019 vindt de expertmeeting 'Mediawijsheid voor migranten en interculturele dialoog' plaats in Utrecht. Deze expertmeeting heeft als doel partners uit de wetenschap, het onderwijs en het maatschappelijk veld en beleid bij elkaar te brengen, om een inventarisatie van kansen en uitdagingen voor mediawijsheid voor migranten en interculturele dialoog te maken. De meeting wordt georganiseerd door Sanne Sprenger, Koen Leurs, Ena Omerović, Hemmo Bruinenberg.

Tijdens de expertmeeting wordt ernaar gestreefd om zowel oog te krijgen voor een mediawijsheid-aanpak die gericht is op nieuwkomers in Nederland (zoals bijvoorbeeld mediawijsheid onderwijs binnen internationale schakelklassen), maar ook wordt er gefocust op het versterken van mediawijsheid voor interculturele dialoog met als doelgroep de bestaande gemeenschap van Nederlandse leerlingen.

Achtergrond

© iStockphoto.com

Sociale media en smartphones zijn voor jonge migranten van cruciaal belang voor toegang tot informatie, identiteitsvorming, transnationale contacten en het aangaan van duurzame verbindingen met een nieuwe samenleving. Voor niet-migrantenjongeren in Nederland bieden diezelfde technologieën mogelijkheden om met migrantenjongeren in contact te komen en een interculturele dialoog aan te gaan. Tijdens de expertmeeting kunnen praktijkervaringen worden gedeeld uit het werken met beide doelgroepen, in het domein van mediagebruik en mediawijsheid (denk hierbij aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld ‘fake news’/ het gebrek aan vertrouwen in nieuws, complottheorieën; maar ook vraagstukken op het gebied van discriminatie, transnationale contacten, informatie-voorziening in Nederland, surveillance, privacy, identiteitsvorming, relaties).

Blik op de toekomst

Naast het uitwisselen van best practices, bestaande projecten, en uitdagingen voor de toekomst voor betrokken partijen, wil de organisatie de expertmeeting aangrijpen om nieuwe samenwerkingen voor de toekomst te creëren. Naar aanleiding van het project Mediawijsheid door media-maken: een sleutel tot participatie voor migranten jongeren, gefinancieerd als onderdeel van de NWA Route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen Startimpuls Jongeren in een Veerkrachtige Samenleving (JOIN) – is de organisatie voornemens om in 2019 een vervolgaanvraag bij NWA in te dienen. De inzendingsdeadline voor de NWA aanvraag is naar verwachting april 2019.

Over de organisatoren

In het project Mediawijsheid door Media Maken wordt ingezet op een visueel georiënteerd begrip van mediawijsheid door middel van mediaproductie en kritische reflectie (zie deze open access publicatie voor meer informatie). Er wordt gewerkt volgens de principes van co-creatie, participatie, peer feedback (driehoek student – docent – mediawetenschapper) en inclusiviteit. Zo is het lespakket dat bijvoorbeeld voor de praktijk van internationale schakelklassen wordt ontwikkeld opgesteld in samenwerking met docenten en leerlingen. Deze principes sluiten ook aan op de kernwaarden binnen de NWA-route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen en JOIN.

Dagindeling

De expertmeeting zal bestaan uit een combinatie van een keynote en q&a, pitches van betrokken partijen, een interactieve brainstorm en match-making sessies.

Begindatum en -tijd
12 maart 2019 09:00
Einddatum en -tijd
12 maart 2019 17:00
Entree
Gratis entree