2 oktober 2019 van 13:00 tot 18:00

Expert Meeting Corporate Human Rights Violations and Reputational Damage

Het IOS onderzoeksplatform Markets and Corporations in Open Societies, het Corporate Rule of Law Responsibility onderzoeksteam en de Faculteit Recht, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht organiseren op 2 oktober een expert meeting over de implicaties van een recente studie naar de veronderstelde relatie dat mensenrechtenschendingen leiden tot reputatieschade.

Vaak wordt aangenomen dat toegenomen transparantie over de negatieve gevolgen van bedrijfsactiviteiten voor mensenrechten bijdraagt aan het voorkomen ervan. Negatieve publiciteit naar aanleiding van dergelijke mensenrechtenschendingen kan immers leiden tot reputatieschade voor de betrokken onderneming. Deze gedachte staat centraal bij een veelheid aan reguleringsinstrumenten, strategieën van non-gouvernementele organisaties (NGO’s) en overheidsbeleid.

De Expert Meeting zal gaan over de implicaties van een recente studie naar de veronderstelde relatie dat mensenrechtenschendingen leiden tot reputatieschade. Deze interdisciplinaire studie, uitgevoerd door Van Baar, Engelen Van Erp en Enneking, was gebaseerd op data samengesteld door het Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC). In deze studie is gebruikgemaakt van een economische event study methode, om te onderzoeken hoe aandelenmarkten reageren op mediaberichtgeving ten aanzien van mensenrechtenschendingen door bedrijven. We hebben getest of verschillen in mediadekking, een duidelijke focus op schuld, de betrokkenheid van een Ngo, en/of dekking op sociale media verschillende reacties van de aandelenmarkten op zulke berichtgeving kunnen verklaren. Uit de studie blijkt dat beschuldigingen van mensenrechtenschendingen op het zuidelijke halfrond door ondernemingen van het noordelijk halfrond geen effect hebben op de aandelenmarkten.

Deze resultaten suggereren dat maatschappelijke aandacht voor mensenrechtenschendingen door bedrijven niet wordt gereflecteerd door ‘de markt’. Daarnaast volgt uit onze studie dat reguleringsinstrumenten die uitgaan van (het risico op) reputatieschade als driver voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, tekortkomingen zouden kunnen hebben. Ondanks het feit dat sommige uitkomsten gerelateerd zouden kunnen zijn aan tekortkomingen in onze studie, zouden ze belangrijke implicaties kunnen hebben voor de strategieën van overheden en NGOs die op transparantie gebaseerd zijn. Deze Expert Meeting heeft tot doel de uitkomsten van ons onderzoek en de potentiële implicaties ervan bediscussiëren met academici, vertegenwoordigers van NGOs, de Nederlandse overheid en het BHRRC.

Programma

13.00 – 13.15  Binnenkomst
13.15 – 13.40 Welkom en introductie
Eddy Bauw, Hoogleraar Aansprakelijkheidsrecht en Rechtspleging, Departement Rechtsgeleerdheid
Judith van Erp, Hoogleraar Publieke Instituties, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)

13.40 – 14.15 Reputational penalties for corporate human rights violations: study and implications
Peter-Jan Engelen, Universitair Hoofddocent , Utrecht University School of Economics (U.S.E.)
Annika van Baar, Postdoctoraal onderzoeker Corporate Rule of Law Responsibility, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

14.15 – 14.30 Reflecties I 

14.30 – 14.45 Reflecties II

14.45  - 15.00 Reflecties III

15.00 – 15.30  Koffiepauze

15.30 – 17.00  Rondetafelgesprek
Voorzitter: Judith van Erp, Hoogleraar Publieke Instituties, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)

17.00 – 17.05  Closing remarks
Judith van Erp, Hoogleraar Publieke Instituties, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap

17.00 – 18.30  Borrel

Begindatum en -tijd
2 oktober 2019 13:00
Einddatum en -tijd
2 oktober 2019 18:00
Entree
Gratis