28 februari 2019 van 09:30 tot 17:00

Executive programma Maatschappelijke waarde in competitieve procedures

Uw keuze voor gunningscriteria en voor de methoden waarmee u de inschrijvingen zult beoordelen in competitieve procedures, is van essentieel belang voor het bereiken van duurzaamheids- en sociale doelstellingen. Kennis van juridische, economische en inkoop-technische aspecten helpt u in het gunningsproces om de juiste keuzes te maken.

Het tweedaagse executive programma Maatschappelijke waarde in competitieve procedures, onder leiding van prof. mr. Elisabetta Manunza, biedt u onder andere handvatten om innovatie, duurzaamheid en sociale doelen na te streven. Daarnaast verwerft u inzicht in de vraag hoe inschrijvingen te beoordelen.   

Meer weten?

Meer informatie over deze masterclass treft u op onze website en in de brochure

Begindatum en -tijd
28 februari 2019 09:30
Einddatum en -tijd
28 februari 2019 17:00