11 oktober 2019 van 09:00 tot 13:00

Executive Programma Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen

Opnieuw bekroond met een 9 door onze deelnemers! Ga je ook mee naar Finland? Leren over het oplossen van dakloosheid? Start 11/10!

Hoe kunnen we grote maatschappelijke thema’s rondom Maatschappelijke Opvang (OM), Beschermd Wonen (BW) en GGZ beter begrijpen en verklaren? Denk aan regionalisering, eenzaamheid, ambtelijke verkokering en de behoefte aan en roep om ervaringsdeskundigheid. En hoe gaan we om met het gewenste maar lastige onderscheid tussen kwetsbaren en niet-kwetsbaren? Welke visie ligt ten grondslag aan een nieuw beleidsdoel? En wat ís nu eigenlijk het doel? Welk bewijs is er al voor het in te zetten beleid? En wat is nog voornamelijk op visie gestoeld? Door onderscheid te maken op deze onderdelen kunnen we beter begrijpen hoe aanbod tot stand komt en hoe uiteindelijke clientervaringen beïnvloed worden.

Begindatum en -tijd
11 oktober 2019 09:00
Einddatum en -tijd
11 oktober 2019 13:00
Entree
€ 2.390 (BTW vrijgesteld).