16 september 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie Annalisa Brodu

Exciton Dynamics in InP Quantum Dots: Fine structure and Radiative Recombination Processes

Colloïdale kwantumpunten zijn halfgeleider nanokristallen met optische eigenschappen die afhangen van de grootte en de vorm van de nanokristallen. Die kwantum-eigenschap is van groot belang voor opto-elektrische toepassingen, en vormt een fundamenteel onderscheid met grotere halfgeleider kristallen waarbij de eigenschappen niet meer veranderen met de grootte van het kristal.

Twintig jaar lang waren kwantumpunten van CdSe het lichtende voorbeeld, en deze kwantumpunten zijn zo goed onderzocht en verbeterd dat ze rijp zijn voor toepassingen in LEDs, displays en televisies. Het is echter zo dat de Europese legislatuur het gebruik van Cd-houdende componenten verbiedt, en dus is er een zoektocht ontstaan naar een wettelijk toegelaten materiaal die dezelfde optische kwaliteit kan bieden als CdSe.

In dit verband zijn InP kwantumpunten wellicht het meest geschikt. InP kwantum punten hebben een goede lichtemissie-efficiëntie indien de nanokristallen voorzien zijn van een beschermende anorganische mantel, en door variatie van de grootte van de kwantumpunten kan het spectrum het grootste gedeelte van het zichtbare licht beslaan. Het is dus van groot wetenschappelijk en toegepast belang om het mechanisme van lichtemissie vanuit ge-exciteerde InP kern/mantel-kwantumpunten goed te begrijpen.

Het onderzoekswerk van dit proefschrift leverde nieuwe inzichten op over het stralend verval van de ge-exciteerde toestanden (excitonen). Het onderzoek heeft zich toegelegd op de spin-fijnstructuur van het laagst-energetische exciton. We hebben nagegaan hoe die fijnstructuur er energetisch uitziet en hoe spin-verboden (donkere) toestanden toch licht kunnen uitzenden door de interactie met verschillende soorten kristalvibraties.

Begindatum en -tijd
16 september 2019 16:15
Einddatum en -tijd
16 september 2019 17:15
Promovendus
A. Brodu
Proefschrift
Exciton Dynamics in InP Quantum Dots: Fine structure and Radiative Recombination Processes
Promotor(es)
prof. dr. D.A.M. Vanmaekelberghprof. dr. Z. Hens
Co-promotor(es)
dr. C. de Mello-Donega