16 november 2018 van 10:30 tot 11:15

Promotie Fernández Dacosta

Ex-ante evaluatie van nieuwe technologieën die industriële afvalstromen gebruiken als alternatieve bronnen voor fossiele brandstoffen voor de productie van chemicaliën, materialen en brandstoffen

De industriële productie wordt aangedreven door de vraag van de samenleving naar brandstoffen, chemicaliën en materialen, resulterend in onhoudbare niveaus van consumptie en emissies. Fossiele brandstoffen zijn de meest voorkomende hulpbronnen die worden gebruikt in productieprocessen. Naast de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen op lange termijn, draagt grotendeels bij aan de klimaatverandering. Het identificeren van alternatieve bronnen kan van cruciaal belang zijn om deze zorgen weg te nemen die voortvloeien uit het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen.

Industriële afvalstromen kunnen worden gebruikt als alternatieve bronnen. Door afvalvalorisatie worden afvalstromen omgezet in waardevolle producten om een aanvullende service te bieden. Daarom richt dit proefschrift zich op het onderzoek van nieuwe technologieën van-afval-tot-product in de vroege ontwikkelingsstadia.

Het beoordelen van verschillende nieuwe technologieën van-afval-tot-product, het kwantificeren van kosten en milieueffecten voordat deze op commerciële schaal worden geïmplementeerd, biedt inzichten in hun potentieel en beperkingen, die nodig zijn om het gebruik van afval als een alternatieve hulpbron te bevorderen.

Dit proefschrift heeft kansen gevonden in nieuwe technologieën van-afval-tot-product om de milieueffecten te verminderen en tegelijkertijd een businesscase te bieden. Milieu- en economische voordelen zijn echter niet gegarandeerd in alle nieuwe technologieën van-afval-tot-product. Daarom wordt aanbevolen om technologiebeoordelingen uit te voeren voordat een nieuwe technologie van afval-naar-product wordt geïntroduceerd. Uiteindelijk kan dit het mogelijk maken van het minimaliseren van mogelijke nadelen en het identificeren van de meest veelbelovende strategieën.

Begindatum en -tijd
16 november 2018 10:30
Einddatum en -tijd
16 november 2018 11:15
Promovendus
Fernández Dacosta
Proefschrift
Alternative sources to fossil carbon: ex-ante assessment of novel technologies using
Promotor(es)
Prof. dr. Gert Jan KramerProf. dr. C.A. Ramírez Ramírez
Co-promotor(es)
Dr. Li Shen