19 december 2018 van 12:45 tot 13:30

Evidence-informed selectie van studenten door signaaldetectie-theorie en proefstuderen

In haar onderzoek zoekt promovenda Linda van der Linden naar een methode om de selectie van studenten bij een opleiding zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Na het studiesucces van drie lichtingen studenten afgewacht te hebben, berekende Van der Linden door middel van signaaldetectie-analyses de accuratesse van verschillende selectie-instrumenten in het onderscheiden van succesvolle en onsuccesvolle studenten. Ze onderzocht ook wat de selectie-uitkomsten zijn op groepsniveau en voor individuen - toelating en afwijzing van succesvolle en onsuccesvolle studenten - na toepassing van verschillende toelatingscriteria bij de verschillende instrumenten. Dit leverde inzichten op die andere analysemethoden ontberen.

Bevindingen: Studiesucces kan voorspeld worden, maar slechts tot op beperkte hoogte. Wel kan een proefstudeercijfer even accuraat studiesucces voorspellen als het gemiddelde middelbareschoolcijfer. Het belang van het gebruik van meerdere toelatingsinstrumenten, zoals voorgeschreven door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werd bevestigd door de constatering dat per persoon verschilt welk toelatingsinstrument correct voorspelt of die persoon succesvol zal zijn. Studenten, docenten en onderzoekers waren het er in discussiegroepen over eens dat academisch succes meer is dan wat studiecijfers representeren. Analyses van de voorspelling van verschillende soorten studiesucces ondersteunden dat idee.

Conclusie: Idealiter doen studenten in spé aan zelfselectie, mede gebaseerd op proefstuderen. Als studenten en docenten de ruimte krijgen om samen aan de realisatie van academisch niveau te werken, om op een veilige en inspirerende manier uit hun comfort zone in de magic zone te stappen, zal dit hen (beiden) helpen hun volle potentieel te benutten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, ook als iemand in het verleden niet zo succesvol was. Ze bieden wel informatie die gebruikt kan worden in het werken aan toekomstig succes. Signaaldetectie-analyses zijn een eerste-keuze-methode – en bovendien eenvoudig, goedkoop en efficiënt - om selectie van en advies aan studenten op te baseren.

Begindatum en -tijd
19 december 2018 12:45
Einddatum en -tijd
19 december 2018 13:30
Promovendus
Linda van Ooijen-Van der Linden
Proefschrift
Prediction of Study Success - Creation of Magic Zones
Promotor(es)
prof. dr. S. F. te Pas, prof dr. L Woertman
Co-promotor(es)
dr. M. J. van der Smagt