Van 25 september 2019 13:00 tot 27 september 2019 13:00

ESPLAT-conferentie 2019

Utrecht city

Naast het uitwisselen van kennis en best practices, biedt de conferentie de mogelijkheid om ideeën en strategieën te ontwikkelen om het belang van psychologisch onderzoek en welzijnsvraagstukken te benadrukken en daarnaast oplossingen te bedenken voor actuele sociale thema’s.

Netwerken vormt de basis voor effectief communiceren en leren. Daarom zal er tijdens de conferentie voldoende tijd zijn om collega’s te ontmoeten, vriendschappen te sluiten en samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Conference Co-chairs
Telefoon: 030 253 4059
Universitair hoofddocent
Telefoon: 030 253 1611
Universitair hoofddocent

Over ESPLAT

De European Society of Psychology Learning and Teaching is een academische organisatie die is opgericht om het leren en onderwijzen van psychologie op alle onderwijsniveaus te bevorderen.

Daarnaast wil ESPLAT een forum zijn waar onderzoekers en onderwijzers in de psychologie samenkomen om ideeën en onderzoeksresultaten over het vakgebied te kunnen uitwisselen.

Begindatum en -tijd
25 september 2019 13:00
Einddatum en -tijd
27 september 2019 13:00