Embodied AI Talk door Rebecca Stower: HRInterdisciplinary Research. A Psychologist’s Guide to Social Robotics

tot
Sociale Robot © iStockphoto.com/VTT Studio
© iStockphoto.com/VTT Studio

Na drie succesvolle panels, is het Embodied AI initiatief begonnen met het organiseren van een maandelijkse online Talk Series. Het doel van deze Embodied AI Talk Series is om het onderzoeksveld verder te begrijpen, een gemeenschap op te bouwen en de zichtbaarheid van expertise op zowel nationaal als internationaal niveau te vergroten. In deze nieuwe Talk bespreekt Rebecca Stower de ontwikkelingen op het gebied van HRInterdisciplinary Research (HRI).

De voertaal van dit evenement is Engels. Meer informatie is daarom in het Engels beschikbaar.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Hybride: online en Daltonlaan 500, kamer 7.27
Aanmelden

Klik hier om je aan te melden

Meer informatie
Lees meer over het Embodied AI Initiative (EN)