9 december 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie van A.G. Garssen MSc

Effects of increased drought and flooding episodes on stream riparian vegetation

Regelmatig overstromende oeverzones langs beken vormen een uniek type habitat voor veel karakteristieke planten- en diersoorten. Deze beekdalnatuur wordt wereldwijd bedreigd. Dit promotieonderzoek werd uitgevoerd als onderdeel van het Europese onderzoeksproject REFRESH en was gericht op de belangrijkste kortetermijneffecten van toenemende perioden van zomerdroogte en winteroverstromingen op beekbegeleidende vegetaties.

Langs een klimaatgradiënt van Denemarken tot Spanje, bestudeerde ik de hydrologische veranderingen en vegetatie in de oeverzones. Toenemende droogte zal naar verwachting de beekbegeleidende zones met karakteristieke soorten smaller maken en in de nabije toekomst tot soortenverliezen leiden. Een meta-analyse toonde aan dat een droogteperiode van meer dan een maand de biomassa van de planten sterk vermindert en schadelijk kan zijn voor hun overleving. Toenemende overstromingen resulteren naar verwachting in verschuivingen van soorten, wat leidt tot een toename of afname van de soortenrijkdom van de vegetatie, afhankelijk van de mate van voedselrijkdom, en van de klimatologische en hydrologische status van het stroomgebied. Aanpassingen aan droogte en overstromingen bleken cruciaal te zijn voor planten om te overleven. In slechts drie jaar tijd kan een sterke vermindering van de diversiteit aan oeverplanten optreden na een episode van sterke droogte of overstroming. Een afname wordt verwacht in de functionele diversiteit van beekbegeleidende plantengemeenschappen voor wat betreft aanpassingen aan droogte en overstroming.

Om de effecten van extreme episoden op deze ecosystemen te verminderen, dient behoud of herstel van brede oeverzones langs de gehele beekloop een prioriteit te zijn. Een focus op de vermindering van voedselrijkdom is vaak nodig om een goede waterkwaliteit te bereiken voor een robuust, soortenrijk systeem.

 

Begindatum en -tijd
9 december 2019 10:30
Einddatum en -tijd
9 december 2019 11:30
Promovendus
A.G. Garssen MSc
Proefschrift
Effects of increased drought and flooding episodes on stream riparian vegetation
Promotor(es)
prof. dr. M.B. Soons prof. dr. J.T.A. Verhoeven