15 juni 2018 van 10:00 tot 15:30

Eerstejaars psychologiestudenten gaan vluchtelingenproblematiek te lijf

Wetenschap kan niet zelden uitkomst bieden bij maatschappelijke vraagstukken. De eerstejaars psychologiestudenten aan de Universiteit Utrecht zijn daar nu van doordrongen: als afsluiting van het jaarproject ‘De Bestemming’ presenteren zij op 15 juni beleidsadviezen die betrekking hebben op de vluchtelingenproblematiek.

Onderwijsdirecteur Psychologie Maarten van der Smagt: “Met dit jaarproject beogen we onze studenten beter voor te bereiden op hun latere rol als academisch professional in de maatschappij.”

Met dit onderdeel van hun studie leren de studenten actuele maatschappelijke vraagstukken vanuit een psychologisch perspectief te analyseren. “We helpen ze concrete handvatten te creëren, gebaseerd op wetenschappelijke psychologische kennis, om een specifiek maatschappelijk vraagstuk zoals de vluchtelingenproblematiek op te lossen. Handvatten in de vorm van een beleidsrapport bijvoorbeeld.” 
Gedurende hun jaarproject interviewden de studenten professionals van onder meer een AZC en deden ze (literatuur) onderzoek naar de kwestie. “15 juni presenteren de studenten hun adviezen op een eindsymposium aan belanghebbenden, en aan elkaar.” 

Het eindsymposium kent een uitgebreid en divers programma. Geïnteresseerd in deelname? Stuur een mail naar J.L.Coveen@uu.nl.

Begindatum en -tijd
15 juni 2018 10:00
Einddatum en -tijd
15 juni 2018 15:30