9 januari 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie Lei Liao

Een ruimtetijd kristal en een kunstmatig zwart gat

Kristallen, zoals zout, suiker en ijs, hebben een zichzelf herhalende structuur in de ruimte en zijn zeer veelvoorkomend in het dagelijks leven. Tijdskristallen hebben een zichzelf herhalende structuur in de tijd en zijn slechts recent voor het eerst gemaakt in materialen die bestaan uit een groot aantal kleine magneetjes. In deze thesis combineren we deze twee types kristallen voor de eerste keer in een druppel van natriumatomen dat is afgekoeld tot om en nabij het absoluut nulpunt van temperatuur. Bij een dergelijk lage temperatuur vormt de druppel een zogenaamde supervloeistof waarin de atomen kunnen bewegen zonder wrijving te ondervinden. Dit voorkomt dat het ruimtetijd kristal smelt en zorgt er voor dat het voor een lange tijd kan bestaan. Aangezien we een niet-magnetische vloeistof gebruiken, laat ons werk zien dat ruimtetijd kristallen niet alleen in magnetische materialen voorkomen. Daarnaast is ons werk van fundamenteel belang voor de studie van nieuwe fases van materie en kan uiteindelijk zelfs leiden tot de creatie van laserachtige atomaire stralen met ongebruikelijke tijdsafhankelijke eigenschappen. In het tweede deel van deze thesis bestuderen we kunstmatige zwarte gaten. Zwarte gaten staan in grote belangstelling, maar astronomische zwarte gaten zijn nog nooit rechtstreeks waargenomen. Daarom stellen wij een kunstmatig zwart gat voor dat gemaakt kan worden door ofwel een gat te etsen in de spiegels van een zogenaamde microholte, ofwel een verstrooiend deeltje in het centrum van een dergelijke holte te plaatsen. Dit zou bewijs kunnen opleveren voor het bestaan van de illustere Hawking straling.

Begindatum en -tijd
9 januari 2019 12:45
Einddatum en -tijd
9 januari 2019 13:45
Promovendus
L. Liao
Proefschrift
Space-time crystals and analogue Black Holes in Bose-Einstein condensates
Promotor(es)
prof. dr. ir. H.T.C. Stoof