16 oktober 2019 van 13:30 tot 16:30

Een onderzoeksvoorstel (door)ontwikkelen voor PhD’s

Een goed promotieonderzoek begint met een scherpe onderzoeksvraag en een gedegen onderzoeksplan. In deze cursus staat het (her)ontwerpen van het onderzoeksvoorstel centraal. Via praktijkopdrachten worden verschillende aspecten van de probleemstelling verder uitgewerkt, conform het structuurmodel van Oost (2006): de relevantie, disciplinaire inbedding (inperking), precisie en methodische herkenbaarheid (onderzoeksfunctie en bijpassende deelvragen). Door deze aspecten uit te werken komt de deelnemer tot een beter conceptueel ingebed en beredeneerd onderzoeksvoorstel.

Cursusdata

De cursus start op 16 oktober 2019 en bestaat uit drie opeenvolgende bijeenkomsten:

  • Woensdag 16 oktober 2019, 13:30 – 16:30
  • Woensdag 6 november 2019, 13:30 – 16:30
  • Woensdag 4 december 2019, 13:30 – 16:30
Begindatum en -tijd
16 oktober 2019 13:30
Einddatum en -tijd
16 oktober 2019 16:30