29 augustus 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie Aron Jansen

Dynamiek van zwarte gaten en holografie

Dit proefschrift onderzoekt hoe zwarte gaten reageren op een verstoring. Als de verstoring klein is, zal deze de vorm aannemen van een gedempte oscillatie. Een gegeven zwart gat laat alleen bepaalde frequenties, en bijbehorende dempingstijden, toe. We hebben een computer code ontwikkeld om deze frequenties uit te rekenen, en behandelen daarmee verschillende fysische vraagstukken.

Een belangrijke vraag in Einstein's algemene relativiteitstheorie is of deze volledig deterministisch is, dat wil zeggen, gegeven begincondities over de hele ruimte, kan de theorie de volledige toekomst uniek voorspellen? Over het algemeen is dit waar, maar binnen bepaalde zwarte gaten zou het mis kunnen gaan. In het bijzonder voor elektrisch geladen zwarte gaten in een uitdijend heelal als het onze hangt het af van de toegestane dempingstijden van verstoringen van het zwarte gat. Door deze uit te rekenen laten we zien dat het mogelijk mis kan gaan als het zwarte gat een zeer sterke lading heeft.

In de andere hoofdstukken beschouwen we niet alleen deze kleine verstoringen maar ook grote verstoringen. We doen dit hier in de context van holografie. Volgens de holografische dualiteit kan de fysica van zwarte gaten in een bepaalde (negatief gekromde) ruimtetijd één op één vertaald worden naar die van bepaalde sterk interacterende vloeistoffen in één dimensie minder. Hiervan gebruikmakend bestuderen we verschillende dynamische processen van zwarte gaten, om vervolgens met dit woordenboek informatie te krijgen over de duale vloeistoffen.

Begindatum en -tijd
29 augustus 2018 14:30
Einddatum en -tijd
29 augustus 2018 15:30
Promovendus
A.P. Jansen
Proefschrift
Black Holes and Oscillations
Promotor(es)
prof. dr. S.J.G. Vandoren
Co-promotor(es)
dr. U. Gürsoy