27 mei 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie Pepijn Moerman

Dynamics of active droplets and freely-jointed colloidal trimers

In dit proefschrift beschrijven we onderzoek naar de beweging van deeltjes van tussen de 0.001 en 1 millimeter groot, die gesuspendeerd zijn in vloeistoffen. Die vloeistoffen bevatten naast deeltjes vaak ook opgeloste stoffen. Zo zitten katalysator-deeltjes bijvoorbeeld in reactiemengsels en bacteriën in een voedingsmedium. De concentratie van die opgeloste stoffen is zelden homogeen in zulke mengsel en de inhomogeniteiten in de concentratie noemen we concentratiegradiënten. Zulke gradiënten kunnen de deeltjes in beweging brengen en verplaatsen naar plekken in de vloeistof waar de concentratie opgeloste stof hoger of lager is. Dit proces heet forese, of chemotaxis als het om levende systemen gaat. Via deze chemotaxis kunnen witte bloedcellen bijvoorbeeld bacteriën vinden en achterna zitten. 

We hebben onderzocht hoe microscopische niet-levende deeltjes zich gedragen, die zelf lokale concentratieveranderingen teweeg brengen. Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van een modelsysteem van oliedruppels die langzaam oplossen in een zeepoplossing op een manier waarbij lokale gradiënten in de zeepconcentratie ontstaan. We hebben uitgezocht hoe de krachten, die twee druppels krachten op elkaar uitoefenen als gevolg van de zeepgradiënten die ze teweeg brengen, afhangen van de zeepconcentratie en hun oplossnelheid. Als die parameters goed worden gekozen, kunnen de krachten zodanig zijn, dat de ene druppel achter de ander aan gaat bewegen, net zoals een witte bloedcel bacteriën achtervolgt.

Begindatum en -tijd
27 mei 2019 14:30
Einddatum en -tijd
27 mei 2019 15:30
Promovendus
P.G. Moerman
Proefschrift
Dynamics of active droplets and freely-jointed colloidal trimers
Promotor(es)
prof. dr. W.K. Kegelprof. dr. A. van Blaaderen
Co-promotor(es)
dr. J. Groenewold
Meer informatie
Volledig proefschrift