2 maart 2017 van 18:00 tot 21:00

UU medewerkersdebat over de democratie in Nederland

Duurzame democratie: een interfacultair debat

In aanloop naar de verkiezingen is er geen beter moment dan nu om onze parlementaire democratie onder de loep te leggen. Immers, van alle instituties die onze open samenleving schragen is de parlementaire democratie wel één van de meest belangrijke. Maar hoe staat onze democratie erbij en welke ontwikkelingen zijn hieraan vooraf gegaan? En kijken we naar de toekomst, welke ontwikkelingen kunnen we verwachten? Kunnen we zeggen dat onze democratie toe is aan vernieuwing en zo ja, in welke richting? Praat en debateer op 2 maart mee over deze thema’s tijdens een speciaal georganiseerd interfacultair debat.

In de opmaat tot de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017 organiseert strategisch thema Instituties voor Open Samenlevingen (IOS) een open debat over de democratie. Een panel van deskundigen houdt een korte inleiding (ieder spreekt max. 8 minuten) en daarna is er open discussie met de zaal. Het debat vindt plaats na collegetijd en start met broodjes. Iedereen is van harte welkom, ook medewerkers en studenten die niet zelf in IOS actief zijn. In verband met de catering én met het maximaal aantal deelnemers graag van te voren aanmelden (tot 28 feb 11.00 uur).

 

Programma:

18:00

Ontvangst met broodjes

18:30

Begin forum

  • Remco Nehmelman (REBO): Staatsrechtelijke kanten van (lokale) politieke praktijken

  • Harmen Binnema (REBO): G1000 burgerinitiatieven, loting en participatie

  • Mark Bovens (REBO): Brexit, Trump, Wilders: globalisering als nieuwe politieke breuklijn

  • Matthijs Rooduijn (FSW): Populisme

  • Ido de Haan (GW): De crisis van de democratie als historisch verschijnsel

  • Ingrid Robeyns (GW): Economische verdeling, politiek &ethiek

  • Henk Pander Maat (GW): Begrijpelijk taal, discoursanalyse

19:30

Zaaldebat, reacties, discussie

20:45

Borrel en afsluiting

Begindatum en -tijd
2 maart 2017 18:00
Einddatum en -tijd
2 maart 2017 21:00