Van 9 november 2018 09:30 tot 10 november 2018 17:00

Drongo Talenfestival 2018

Lab over Luistertaal

Het DRONGO talenfestival is het grootste talenfestival van Nederland en Vlaanderen en trekt zo'n 2500 taalprofessionals en algemeen publiek. Van interessante en vernieuwende sessies met (inter)nationale sprekers tot de interactieve en informatieve beurs. Van live wetenschap, demonstraties, debatten en culturele optredens tot een unieke reeks spoedcursussen in diverse talen. Ook de Universiteit Utrecht is dit jaar vertegenwoordigd op het festival.

Utrechtse bijdragen op DRONGO

Vrijdag 9 november

Lab met Jan ten Thije:  Luistertaal

In het LAB ‘Luistertaal’ ervaar je hoe het is om een andere taal te spreken dan te horen. In een koppel moet je een opdracht oplossen terwijl je verschillende talen spreekt. Deze vorm van meertaligheid waarin twee talen tegelijkertijd gebruikt worden vind je bijvoorbeeld in meertalige families of in gesprekken in winkels in grensregio (Nederland / Duitsland). Aan de Universiteit van Utrecht wordt luistertaal ook gebruikt in het onderwijs binnen het Departement talen, literatuur en communicatie.

Lab met Sterre Leufkens en Jacomine Nortier: MoediNT2

Sommige aspecten van het Nederlands zijn voor iedere NT2er moeilijk: het woordje ‘er’, de uitspraak van de ‘ui’, etc. Maar verschil tussen de moedertaal en het Nederlands kan ook specifieke problemen veroorzaken. Zo kent het Turks geen verschil tussen ‘hij’ en ‘zij’: dat is dus moeilijk voor Turkse leerders, terwijl het voor anderen geen probleem is. De moedertaal kan ook juist voordelen bieden bij het leren van Nederlands: als de eerste taal van een leerder ook lidwoorden heeft, hoeft de NT2-docent daar minder aandacht aan te besteden. 
NT2-docenten kunnen om begrijpelijke redenen niet inspelen op veel specifieke problemen en kansen die moedertalen bieden. Daarom wordt de webapp www.moedint2.nl ontwikkeld. In het LAB kunnen geïnteresseerden kennismaken met een prototype van deze app in ontwikkeling.

Zaterdag 10 november

Lab: Taakgericht een taal leren via videocommunicatie: Spaans aan de Universiteit Utrecht, met Patricia Valdivia en Silvia Canto

Binnen de Universiteit Utrecht is een nieuwe aanpak geïntroduceerd in de Spaanse taalverwervingslessen, waarbij wordt geprobeerd, met gebruik van samenwerkingsopdrachten, de communicatieve en interculturele vaardigheden van studenten te verbeteren. In deze workshop is het mogelijk om live mee te kijken naar hoe onze studenten hun taken uitvoeren, kunt u met de deelnemers [docenten en studenten] over hun ervaringen spreken en krijgt u informatie over projecten die u mogelijk kunnen helpen bij het integreren van ICT in het taalonderwijs.

Spoedcursus Marokkaans Arabisch door Jacomine Nortier

In deze spoedcursus wordt uitgelegd wat de veelal complexe talige achtergrond is van Marokkaanse Nederlanders. Hoe verhoudt het Marokkaans Arabisch zich tot andere vormen van het Arabisch? Hoe zit het Marokkaans Arabisch in elkaar? Op deze punten wordt in de spoedcursus ingegaan. Daarnaast leren de deelnemers een paar veelgebruikte zinnen en uitdrukkingen in het Marokkaans Arabisch.

Begindatum en -tijd
9 november 2018 09:30
Einddatum en -tijd
10 november 2018 17:00
Entree
Voor Utrechtse studenten is het gratis, gebruik de code DRONGO/STUDENTUU2018. Voor wie geen student is, maar UU medewerker, en zichelf bechouwt als relatie van een spreker (in de breedste zin van het woord), gebruik dan deze code: DRONGO/SPREKER2018
Meer informatie
DRONGO Talenfestival