9 december 2019 van 15:00 tot 16:30

Doing Gender: The New Audacity

© iStockphoto.com

De Nederlandse Onderzoekschool voor Genderstudies organiseert in samenwerking met haar partners de eenentwintigste ronde van de DOING GENDER Lezingenreeks. Deze lezingen benadrukken het belang van 'doing gender' in combinatie met een actieve betrokkenheid bij de praktijk van gendertheorie en onderzoek. De kern is de notie van het 'doen' van gender: wat is de meest actuele definitie van gender? Hoe gebruiken hedendaagse wetenschappers en activisten deze definitie?

Lezing

Deze lezing introduceert het onderzoek voor het binnenkort te verschijnen boek Contemporary Feminist Life-writing: The New Audacity van Jennifer Cooke. Dit boek is het eerste dat de 'nieuwe durf' van recente feministische levensgeschriften identificeert en analyseert. De lezing wordt gegeven door Cooke zelf, Senior Lecturer Engels aan de Loughborough University en voorzitter van de Gendered Lives Research Group. De voertaal van de lezing is Engels. Meer informatie is beschikbaar in het Engels.

Begindatum en -tijd
9 december 2019 15:00
Einddatum en -tijd
9 december 2019 16:30