tot

Promotie van T.J. Kluck MSc

Dimensional & algorithmic reductions for Calogero-Ruijsenaars & Landau-Ginzburg models

Dit proefschrift bestaat uit twee delen. In het eerste deel bekijken we natuurkundige modellen die "Calogero-Ruijsenaarssystemen" heten. Deze zijn interessant omdat het mogelijk is de configuratie voor elk moment in de toekomst uit te rekenen zonder de tussenliggende configuraties te hoeven kennen. We onderzoeken een aantal details van een verschillende voorbeelden van deze modellen.

In het tweede deel bekijken we matrixontbindingen, een gereedschap voor "Landau-Ginzburgsystemen". Matrixontbindingen zijn relatief makkelijk om te beschrijven maar het is erg bewerkelijk om ze te vinden; we onderzoeken manieren om een computer in deze zoektocht te laten helpen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online
Promovendus
T.J. Kluck MSc
Proefschrift
Dimensional & algorithmic reductions for Calogero-Ruijsenaars & Landau-Ginzburg models
Promotor(es)
prof. dr. G.L.M. Cornelissen
Co-promotor(es)
dr. A. Ros Camacho
dr. J.W. Van de Leur