7 november 2019 van 09:30 tot 16:30

Didactiek voor hbo-docenten (BDB)

In deze cursus werk je vanuit je individuele startsituatie aan het verwerven, uitbouwen en aanscherpen van didactische kennis en vaardigheden. Belangrijke activiteiten voor de deelnemers zijn: lessimulaties, onderling lesbezoek, video-intervisie, opdrachten over doelen, leeractiviteiten, toetsen en het maken of reviseren van een eigen onderwijsontwerp.

Cursusdata

De cursus vindt plaats op de volgende data:

  • 7 november 2019, 9:30 – 16:30
  • 21 november 2019, 9:30 – 16:30
  • 5 december 2019, 9:30 – 16:30
  • 19 december 2019, 9:30 – 16:30
  • 9 januari 2020, 9:30 – 16:30
  • 23 januari 2020, 9:30 – 16:30
  • 13 februari 2020, 9:30 – 16:30
  • 5 maart 2020, 9:30 – 16:30
Begindatum en -tijd
7 november 2019 09:30
Einddatum en -tijd
7 november 2019 16:30