19 maart 2019 van 15:30 tot 17:00

Descartes Centre History of Science colloquium met Willemijn Ruberg

In haar lezing 'Een culturele geschiedenis van de forensische wetenschap' introduceert dr. Willemijn Ruberg haar onderzoeksproject 'Forensische Cultuur. A Comparative Analysis of Forensic Practices in Europe, 1930-2000', gefinancierd door een ERC Consolidator Grant (2018-2023).

Het project gaat uit van het idee dat culturele ideeën en praktijken een belangrijke rol hebben gespeeld in de positie van wetenschappelijke experts (waaronder artsen en psychiaters) in de rechtszaal. Het vergelijkt forensische praktijken in vier Europese landen (Nederland, Engeland, Spanje en Rusland) met verschillende rechtssystemen en ideologieën en richt zich op strafzaken waarin gender een belangrijke rol speelt, zoals verkrachting, moord en kindermoord. Deze zaken spelen zich vaak zowel in de media als in de rechtszaal af en kunnen de invloed van culturele beelden van gender op de rol van de Europese forensische wetenschap aantonen. Ruberg zal specifiek ingaan op de voordelen en valkuilen van het begrip 'forensische cultuur' in relatie tot nieuwe studies over expertise.

Dr. Willemijn Ruberg
Dr. Willemijn Ruberg

Willemijn Ruberg is universitair hoofddocent cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de geschiedenis van het lichaam, geslacht en (forensische) geneeskunde in de negentiende en twintigste eeuw. Zij heeft zojuist het leerboek Geschiedenis van het lichaam voltooid als onderdeel van de Theorie en Geschiedenis serie van Red Globe Press (voorheen Palgrave) (eind 2019 of begin 2020).

 

Begindatum en -tijd
19 maart 2019 15:30
Einddatum en -tijd
19 maart 2019 17:00