16 oktober 2018 van 15:30 tot 17:00

Descartes Centre History of Science colloquium met Cailin O'Connor

Over "How to Beat Science and Influence"

In hun recente boek Merchants of Doubt (Bloomsbury, 2010) beschrijven Naomi Oreskes en Eric Conway wat zij de "Tobacco Strategy" noemen, de strategie die de tabaksindustrie gebruikte om beleidsmakers te beïnvloeden op de gezondheidsrisico's van tabaksproducten. De strategie bestaat uit twee delen: aan de ene kant wordt de nadruk gelegd op onafhankelijke onderzoeksresultaten die de voorkeursconclusie van de industrie bevorderen, aan de andere kant wordt aanvullend onderzoek gefinancierd, maar worden de resultaten selectief gepubliceerd. Soortgelijke methoden zijn vervolgens gebruikt, in veel gevallen door dezelfde industrieconsultants, om het onderzoek naar verschillende onderwerpen te ondermijnen, waaronder de effectiviteit van ruimtevaartgebaseerde anti-ballistische raketsystemen, de risico's en oorzaken van zure regen, en de dreiging van wereldwijde klimaatverandering. 

Cailin O'Connor
Cailin O'Connor

In deze lezing zal ik een model van de tabaksstrategie bespreken, en het gebruiken om te beargumenteren dat beide "tanden"van de tabaksstrategie uiterst effectief kunnen zijn -- zelfs wanneer beleidsmakers rationeel op de hoogte zijn van al het bewijsmateriaal waarover zij beschikken. Zoals ik zal uitleggen, zijn industriële propagandisten vooral effectief wanneer wetenschappers te maken hebben met dubbelzinnig bewijsmateriaal, of wanneer ze laag-aangedreven studies uitvoeren. Bovendien kunnen pogingen van journalisten om eerlijke normen voor verslaggeving te handhaven, in sommige gevallen, het publiek per ongeluk op vergelijkbare wijze misleiden.

Lees meer in het Engels.

 

Begindatum en -tijd
16 oktober 2018 15:30
Einddatum en -tijd
16 oktober 2018 17:00