20 november 2018 van 15:30 tot 17:00

Sprekers zijn Jip van Besouw and Teun Tieleman

Descartes Centre History of Science Colloquium

Sprekers zijn dr. Jip van Besouw (Vrije Universiteit Brussel) and prof. dr. Teun Tieleman (Geschiedenis van de Filosofie). Het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie draagt bij aan het maatschappelijke en politieke debat door kritisch te reflecteren over de grondslagen en de verspreiding van wetenschappelijke kennis, en de rol van de retorica daarbij.

Meer informatie is beschikbaar in het Engels.

Begindatum en -tijd
20 november 2018 15:30
Einddatum en -tijd
20 november 2018 17:00