Descartes Centre Colloquium over body talk, met Jolien Gijbels, Lisa Vanderheyden en Geertje Mak

tot

Body talk: intieme gesprekken tussen patiënten en artsen in het begin van de 20e eeuw

profile picture jolien gijbels
Jolien Gijbels

Jolien Gijbels

Verhalen van invloedrijke patiënten: Gynaecologen en hun patiënten in het Academisch Ziekenhuis Utrecht in de jaren 20 van de vorige eeuw
Historici hebben betoogd dat de opkomst van de moderne ziekenhuisgeneeskunde sinds het einde van de achttiende eeuw heeft geleid tot het verdwijnen van het verhaal van de patiënt. De verhalen van patiënten over ziekte en gezondheid werden grotendeels vervangen door fysieke diagnoses toen artsen zich gingen richten op waarneembare fysieke symptomen in plaats van op de emoties en ervaringen van patiënten. Toch bleven, zelfs in de context van medische specialisatie in 20e-eeuwse ziekenhuizen, de verhalen van patiënten onmisbaar voor artsen bij het stellen van diagnoses. Mijn artikel onderzoekt de invloed van de stem van de patiënt op artsen op de gynaecologische afdeling van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht in de jaren 1920.

Portret Lisa Vanderheyden
Lisa Vanderheyden

Lisa Vanderheyden

Intieme gesprekken: vrouwen die om abortus vragen rond de eeuwwisseling
In de ontmoeting tussen patiënt en arts is er een constante spanning tussen de persoonlijke kennis van de patiënt over het eigen lichaam en de interpretatie van de arts over dat lichaam. Deze spanningen waren ook aanwezig in abortuszaken aan het begin van de twintigste eeuw. In de gesprekken tussen vrouwen die om een abortus vroegen en artsen die deze verzoeken accepteerden of weigerden, verklaarden vrouwen dat ze zwanger waren en deelden ze intieme details over waarom ze dachten dat dit zo was. Mijn paper onderzoekt deze interacties en hoe de verhalen van patiënten soms werden geloofd en soms zwaar werden ontkend.

Portret Geertje Mak
prof. dr. Geertje Mak

Over de sprekers

Jolien Gijbels is Assistant Professor Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. In 2021 verdedigde ze haar doctoraatsthesis over religie, medische ethiek en moeilijke geboorten in 19e-eeuws België aan de KU Leuven. Daarna vervulde ze postdoctorale fellowships aan de KU Leuven en Johns Hopkins University en momenteel is ze Junior Fellow van het Descartes Centre in Utrecht. In haar werk heeft ze zich voornamelijk beziggehouden met vraagstukken op het gebied van reproductieve geneeskunde en medische ethiek.

Lisa Vanderheyden is promovenda aan de Universiteit Utrecht. Ze doet herkomstonderzoek naar de foetussen die bewaard worden in Museum Vrolik aan de Universiteit van Amsterdam. Haar werk richt zich voornamelijk op kwesties van herkomst, toestemming en culturele betekenis rondom de foetus in laat negentiende en vroeg twintigste eeuws Amsterdam. 

Geertje Mak is hoogleraar gendergeschiedenis aan de UvA. Ze is auteur van Doubting Sex: Inscriptions, Bodies, and Selves in Nineteenth-Century Hermaphrodite Case Histories (Manchester University Press 2012) en vele andere publicaties op het gebied van identiteitsgeschiedenis.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Sweelinckzaal (Drift 21 - 0.05)
Entree
Vrije deelname
Aanmelden

Als u online wil deelnemen, stuurt u dan een email naar dc-colloquium@uu.nl