Descartes Centre Colloquium met Sophie Bijleveld (Geowetenschappen UU)

Faculteit Geowetenschappen in de koloniale en post koloniale wereld

tot
Wichmannberg, Nieuw Guinea

Het verleden opgraven? De UU-faculteit Geowetenschappen in de koloniale en postkoloniale orde

Het colloquium zal beginnen met een presentatie van het promotieproject van Sophie Bijleveld over het koloniale verleden van de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht (zie het volgende abstract).

Na deze presentatie volgt een boeiende paneldiscussie. In dit panel zullen collega's van verschillende faculteiten van de Universiteit Utrecht bijdragen, met korte statements over dit onderwerp vanuit verschillende disciplinaire perspectieven. Het panel en het publiek zullen vervolgens van gedachten wisselen over de geschiedenis van het koloniale verleden van de UU en de huidige implicaties daarvan. Vragen zoals wat zijn de continuïteiten en discontinuïteiten van de huidige praktijken van kennisproductie en koloniale kennis? Hoe gaan we vooruit? En wat betekent het om kennis te "dekoloniseren"? staan centraal in het proces om de rol en verantwoordelijkheid van de universiteit in de koloniale wetenschap te begrijpen en om te bepalen hoe we verder moeten.  

Na de paneldiscussie nodigen we je uit om ons te volgen op een bezoek aan het Janskerkhof 13 gebouw, waar we enkele sporen van kolonialisme zullen observeren, begeleid door de expertise van Paul Ziche en Clint Verdonschot.

Portret Sophie Bijleveld
Sophie Bijleveld

Onder de werktitel "The UU faculty of Geosciences in the colonial and postcolonial order, ca. 1879- 1990" wil dit PhD-project de verwikkelingen van de faculteit Geowetenschappen met het kolonialisme onderzoeken, evenals de processen en (dis)continuïteiten na de formele dekolonisatie aan het eind van de 20e eeuw. De presentatie zal kort enkele dimensies van deze verwikkelingen uit de geschiedenis van de faculteit introduceren.

Bewegingen binnen de academische wereld en daarbuiten roepen echter steeds vaker op om de Nederlandse samenleving niet alleen haar koloniale verleden te laten erkennen en zich ermee bezig te houden, maar ook om disciplines en instellingen te dekoloniseren. Maar om te bepalen hoe zo'n dekolonisatie eruit zou moeten of kunnen zien, of zelfs maar mogelijk is, vereisen deze discussies ook dat we worstelen met vragen over het concept en de definitie(s) van koloniale wetenschap, evenals de "kolonialiteit" in/van de wetenschap. Hoewel ik geen pasklaar antwoord kan geven op deze grote vragen, wil ik graag afsluiten met een open uitwisseling van ideeën.

De presentatie wordt gevolgd door een panel discussie met de medewerking van:

  • Clint Verdonschot

  • Ana Rita Amaral 

  • Abigail Nieves Delgado  

  • Robert-Jan Wille

  • Christian Lange

Meer informatie over de spreker is te vinden in het Engelstalige bericht.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Sweelinckzaal (Drift 21 - 0.05)
Entree
Free
Aanmelden

If you would like to participate online, please send an email to dc-colloquium@uu.nl)