tot

Descartes Centre Colloquium met Sebastiaan Broere en Jaap Bos

"Progressive Knowledge": Communist Practices of Decolonizing Knowledge in Guided Democracy Indonesia, 1959-1965

Het paper van Sebastiaan Broere bespreekt de communistische visies en praktijken van kennisproductie in Indonesië tijdens de Guided Democracy (1959-1965), een belangrijke episode in de Indonesische geschiedenis. Deze jaren werden gekenmerkt door een felle strijd om politieke slagkracht tussen het grotendeels door de VS gesteunde Indonesische leger en de Communistische Partij van Indonesië (PKI), die eindigde in de vernietiging van deze laatste in 1965-1966. In dit beknopte politieke klimaat pleitte de PKI tegen een model van door militairen geleide modernisering dat in veel zogenaamde derdewereldlanden de norm werd. Het toeschrijven van expertise aan boeren en het produceren van agrarische kennis stonden centraal in de strategieën van het PKI. Door boeren als deskundigen te presenteren, bagatelliseerde het PKI de noodzaak van burgeractie. De nationale productiedoelstellingen konden worden gehaald door hun deelname aan nationale productiecampagnes veilig te stellen. Tegelijkertijd pleitte het PKI voor nieuwe benaderingen van de productie van natuurlijke, en vooral sociaal-wetenschappelijke kennis. Wetenschappers en theoretici die aan het PKI verbonden waren, plaatsten de aard van wat soms "progressieve" wetenschap werd genoemd naast de wetenschappen zoals die aan de Indonesische universiteiten werden onderwezen, gewoonlijk omschreven als assemblages van koloniale overblijfselen en neokoloniale bedoelingen. Progressieve kennis was niet slechts een woord, maar een set van experimentele praktijken en instellingen. Broere stelt dat het verhaal van de dekolonisatie een discours bood om een nieuw soort mensgerichte kennis te bedenken en in praktijk te brengen, die het PKI kon mobiliseren als cultureel kapitaal in de strijd van de Guided Democracy.

Meer over Sebastiaan Broere vindt u in dit bericht.

 

Nieuw boek over onderzoeksethiek

Jaap Bos heeft onlangs een open access tekstboek over onderzoeksethiek uitgebracht (uitgegeven door Springer), bedoeld voor studenten in de sociale wetenschappen. In dit gesprek gaat hij kort in op de vraag waarom hij zo'n leerboek nodig vindt, hoe het is opgebouwd, welke onderwerpen het bespreekt en welke niet. Ook gaat hij kort in op enkele van de controverses in de sociale wetenschappen die in dit boek aan de orde komen, en op het educatieve doel ervan. Draagt de onderzoeksethiek in het onderwijs bij aan een beter onderzoeksklimaat, of dient het de bureaucratische procedures? Is ethiek echt een ding, of is het een uitvinding van slordige wetenschappers?

Klik hier voor een korte introduction door de schrijver in de vorm van een filmpje.

Een beknopte biographie van Jaap Bos is hier te vinden.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Aanmelden

Deelname is gratis.

U vindt de link om deel te nemen via Microsoft Teams hier