15 oktober 2019 van 15:30 tot 17:00

Descartes Centre Colloquium met Noortje Jacobs

"De Poortwachters van de Goede Wetenschap": Nederlandse overheidsfinanciering van de medische wetenschap sinds 1950

 

In een lopend onderzoeksproject voor ZonMw onderzoeken Bert Theunissen, Martijn van der Meer en Noortje Jacobs in opdracht van ZonMw hoe de publieke onderzoeksfinanciering in Nederland sinds 1950 van invloed is geweest op wat telt als wetenschappelijk kwaliteit en verantwoord onderzoek in de biomedische en gezondheidswetenschappen. We volgen de toename van de publieke financiering van het Nederlandse medische onderzoek aan de hand van twee van haar belangrijkste instellingen, Z/NWO en ZonMW, en analyseren de beoordelingscriteria die deze organisaties van oudsher gebruiken voor de beoordeling van subsidieaanvragen in de medische wetenschap. Door te analyseren hoe deze criteria sinds 1950 zijn veranderd of stabiel zijn gebleven, willen we inzichtelijk maken hoe de Nederlandse publieke onderzoeksfinanciers in de afgelopen zeventig jaar het verloop van de medische wetenschap hebben willen sturen en hoe dit de voorwaarden heeft beïnvloed waaronder medische wetenschappers en hun werk als gezaghebbend kunnen worden erkend. In het Descartes colloquium zal Noortje een aantal van de eerste bevindingen delen. Daarnaast hopen we de voordelen en beperkingen van onze aanpak te bespreken bij het bestuderen van de historische rol van financiering in de productie van kennis en wetenschappelijke loopbanen.

Noortje Jacobs
Noortje Jacobs

Noortje Jacobs onderzoekt en doceert over de geschiedenis van de geneeskunde en de wetenschap aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. In 2018 verdedigde zij haar proefschrift Ethiek van de Commissie voor de geschiedenis van het menselijk experiment en de ethische beoordeling in de medische wetenschappen. Momenteel werkt ze ook aan de geschiedenis van de onderzoeksfinanciering en de geschiedenis van het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Samen met Frank Huisman, Nancy Tomes en Duncan Wilson heeft zij een internationaal onderzoeksnetwerk opgezet over de wereldwijde geschiedenis van verantwoording in de gezondheidszorg, dat in juli 2019 voor het eerst bijeenkwam. Meer informatie over Noortje staat hier.

Begindatum en -tijd
15 oktober 2019 15:30
Einddatum en -tijd
15 oktober 2019 17:00