tot

Descartes Centre Colloquium met Jaya Remond en Kateřina Lišková

Jaya Remond

Drawing in the Tropics: Picture Making, People, and Plants in the Early Modern World c. 1680-1700

Tijdens de vroegmoderne periode leidde de (her)ontdekking van de natuur, zowel plaatselijk als overzees, in Europa tot een intense productie van beelden, in een waaier van formaten. Planten, uit binnen- en buitenland, boden ongekende mogelijkheden om winst te maken - als geneesmiddel, voedingsmiddel of verzamelobject - terwijl hun getekende weergave hun commerciële potentieel bevorderden en op zichzelf stonden als artistieke objecten.  Het maken van afbeeldingen, met name tekeningen, werd een krachtig instrument voor controle en expertise, een activiteit die zowel door kunstenaars als natuurkenners werd beoefend.

Mijn artikel onderzoekt afbeeldingen van exotische planten, in het bijzonder die uit de tropische Atlantische Oceaan, gemaakt door Europese beeldmakers en naturalisten in de laatste decennia van de 17e eeuw en de vroege 18e eeuw. Ik concentreer me op een paar casestudies (zowel Frans als Nederlands) en onderzoek meeslepende kijkprotocollen naast praktijken van teken- en prentkunst: deze omvatten de tekenmethodologieën, visuele strategieën en discoursen over beeldvorming die ontstonden rond picturale producties die het resultaat waren van transatlantische uitwisselingen. Dit werk in uitvoering werpt vragen op over de doeltreffendheid van voorstellingen van de natuur, de controlemechanismen die aan de basis lagen van dit soort afbeeldingen, en de vormen die deze picturale autoriteit kon aannemen. Met planten en beeldmakers als voornaamste protagonisten, behandelt dit artikel esthetische en materiële praktijken met betrekking tot de natuur in de vroegmoderne wereld.

Kateřina Lišková

Uncovering medical histories from the socialist East - The case of medical sexology in Czechoslovakia

Het onderzoek naar de geschiedenis van de geneeskunde in de 20e eeuw in Europa is een overwegend westers verschijnsel geweest. Pas sinds kort wordt er ook aandacht besteed aan Oost-Europa. De resultaten hebben een aantal vooroordelen overhoop gehaald, zoals de veronderstelling dat de medische expertise ten oosten van het IJzeren Gordijn slaaf was van het dictaat uit Moskou of van een plaatselijk partijpolitbureau, of de overtuiging dat medische en andere deskundigen waren afgesneden van internationale uitwisselingen, of de algemene indruk dat er onder de communistische dictatuur niets interessants kon gebeuren.

Op basis van mijn onderzoek naar de medische seksuologie in Tsjecho-Slowakije zal ik twee gevallen bespreken van innovatie in de expertise, ongeëvenaard in het Oostblok en daarbuiten. De eerste is onderzoek naar het vrouwelijk orgasme in de vroege jaren 1950, en de tweede is een klinische benadering van mannelijke seksuele afwijkingen in de jaren 1970. In beide gevallen zal ik de inhoudelijke ontwikkelingen presenteren en me richten op het koppelen en ontkoppelen van expert jurisdicties (Eyal 2013) om uit te leggen hoe seksuologische, gynaecologische en psychiatrische expertise elkaar kruisbestoven om nieuwe kennis te creëren en opvattingen en beleid te verschuiven op het gebied van het gezin, gender, en seksualiteit. We zullen zien hoe centraal expertise stond bij het regeren in de autoritaire versie van de moderne staat.

Voor meer informatie over de sprekers klikt u hier voor het Engelse bericht.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Entree
Online, deelname is gratis
Aanmelden

De link om deel te nemen via Microsoft Teams staat hier.