Descartes Centre Colloquium met Elise Crull (City College of New York)

tot
Professor Elise Crull

Grete Hermann: Pioneering Philosopher of Physics

In de jaren dertig - een tijd waarin monumentale figuren als Einstein, Schrödinger, Bohr en Heisenberg intens worstelden met de vraag hoe de kwantummechanica geïnterpreteerd moest worden - raakte een jonge doctorandus van Emmy Noether, Grete Hermann, geïnteresseerd in het verdedigen van Kants begrip van causaliteit tegenover deze nieuwe en schijnbaar indeterministische theorie.  In 1933 stelde Hermann een manuscript samen over determinisme in de kwantummechanica dat zij naar Dirac stuurde en ook naar Kopenhagen, waar het met belangstelling werd gelezen door Bohr, Heisenberg en von Weizsäcker. Op grond van de belofte die dit essay inhield, werd Hermann uitgenodigd om Heisenbergs colloquia in Leipzig bij te wonen in de winter van 1934-1935 - een aanbod dat ze aannam.  Haar bezoek culmineerde in een lang essay dat in het vroege voorjaar van 1935 werd gepubliceerd over de natuurfilosofische grondslagen van de kwantummechanica.  

Hermann's essay uit 1935 wordt steeds meer erkend als een van de eerste en beste filosofische behandelingen van de kwantummechanica.  Hoewel Hermann's doel was om consistentie aan te tonen tussen het causaliteitsprincipe en de kwantumtheorie, overtreft zij dit doel ver: zij schetst in feite de contouren van een nieuwe neo-Kantiaanse interpretatie van de kwantummechanica.  Dankzij de strenge dubbele opleiding van de auteur in wiskunde en natuurfilosofie, doet deze interpretatie bijzonder recht aan de ingewikkeldheden van de theorie en biedt zij een visie die verschilt van andere die de canon van vroege interpretaties vormen.  Na de publicatie van haar essay uit 1935 bleef Hermann deze unieke neo-Kantiaanse benadering verder ontwikkelen met als doel niet alleen de wetenschap, maar alle domeinen van het menselijk onderzoek opnieuw te conceptualiseren. 

In deze lezing zal Crull Hermann's fascinerende wetenschapsfilosofie introduceren, beginnend bij haar geboorte in de context van de kwantummechanica en haar ontwikkeling tracerend in essays, lezingen en correspondentie tot in de late jaren 1940. 

Over de spreker: https://www.ccny.cuny.edu/profiles/elise-crull

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Sweelinckzaal (0.05), Drift 21 (ingang via de bibliotheek)
Entree
Gratis toegankelijk
Aanmelden

Indien u online wil deelnemen, gelieve te registreren via dit formulier.