tot

Promotie Hai Yin Hu

Dendritic inhibition: local coordination by excitation

Het brein is opgebouwd uit miljarden hersencellen die ieder duizenden onderlinge connecties vormen. Deze duizelingwekkende aantallen connecties vormen uitermate complexe neuronale netwerken. Hierin slaat ons brein informatie op, wat ons in staat stelt om te leren en ons aan te passen aan veranderingen. Het doorgeven van informatie van één hersencel naar een andere vormt de basis van informatieverwerking. Hersencellen kunnen beoordelen of informatie belangrijk genoeg is om door te geven. Dit gebeurt aan de hand van de sterkte van het ontvangen signaal. Eén sterk signaal kan al voldoende zijn, maar meerdere gelijktijdige, zwakke signalen ook. Signalen die informatieverwerking bevorderen, worden exciterend genoemd. Ook zijn er signalen die informatieverwerking inhiberen en juist het netto signaal tegengaan. De balans tussen de excitatie en inhibitie speelt een belangrijke rol in onze gezondheid. Zo is het bekend dat een verstoring van deze balans kan leiden tot bijvoorbeeld autisme, schizofrenie en epilepsie. Het is dan ook van belang om te begrijpen hoe deze signalen tot stand komen en welke factoren van invloed zijn. In ons werk tonen wij aan dat inhibitie bijzonder lokaal (binnen enkele micrometers) gereguleerd wordt door activiteit. Door lokaal de activiteit in een hersenkweek te verhogen zien wij dat er een nieuwe inhibitoire connectie kan vormen. Dit mechanisme kan een belangrijke rol spelen bij het in balans houden van excitatie en inhibitie. Zoals je bij een hogere snelheid betere remmen nodig hebt, gaat het verhogen van excitatie gepaard met een toename in inhibitie.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw Domplein
Promovendus
H.Y. Hu
Proefschrift
Dendritic inhibition: local coordination by excitation
Promotor(es)
prof. dr. C.C. Hoogenraad
prof. dr. A.S. Akhmanova
Co-promotor(es)
dr. C.J. Wierenga
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository