Democratie voor toekomstige generaties

'Futures of Democracy' nodigt alle geïnteresseerden uit voor een workshop over de

tot

De jongere generaties maken zich grote zorgen over de toekomst van de democratie. Academici uit verschillende vakgebieden wisselen met scholieren en andere geïnteresseerden in een publiek debat van gedachten: wat is hun visie, wat zijn de hoop en zorgen over hun toekomst en wat is een mogelijke toekomst voor onze democratie?

In deze workshop van 2 juni komen onderwerpen aan bod zoals

  • democratisch bestuur en de klimaatcrisis;
  • de mogelijkheden van nationale burgerraden;
  • de vraag of oudere generaties beslissingen mogen of zelfs moeten nemen voor toekomstige generaties.

Programma

9.30     Inloop en welkom

10.00   Eva Rovers (Bureau Burgerberaad) over landelijke burgerberaden

sessie 1: 10.30-12.30 – Alternatieve vormen van democratische participatie

  • René Koekkoek (UU, Departement Geschiedenis) over Burgerberaden: filter of spiegel? Historische en filosofische kanttekeningen
  • Harm van Dijk (Stichting G1000) over Proef-burgerberaad

- lunch -

sessie 2: 13.30-15.30 – Democratie en de ecologische crisis

  • Agni Kalfagianni (UU, Copernicus Institute of Sustainable Development)
  • Julian Boer (Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law) over de representatie van toekomstige generaties: hoe geef je hen die niet kunnen spreken een stem in het democratische debat?           

- koffie -

sessie 3: 16.00-17.30 – Luister naar de toekomstige generatie

  • Martijn Visser (Hans van Mierlo Stichting, D66) over de democratie voor toekomstige generaties: waarom onze politiek bijziend is, en wat we daaraan kunnen doen

Scholieren debatteren over mogelijke en wenselijke toekomstige vormen van de democratie

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Social Impact Factory, Vredenburg 40, Zaal 6 (Seoul), in Utrecht
Aanmelden

Aanmelden via e-mail naar j.lettink@uu.nl.