19 september 2018 van 10:30 tot 11:30

Promotie Berend van der Meer

Defecten en Diffusie in Colloïdale Kristallen

Colloïden zijn microscopisch kleine deeltjes met een grootte van tussen een nanometer en enkele micrometers die in een oplosmiddel gesuspendeerd zijn. Een opmerkelijke eigenschap van colloïdale systemen is dat de deeltjes in deze systemen voortdurend in beweging zijn door de botsingen die ze ondergaan met de moleculen van het oplosmiddel. Hierdoor kunnen colloïden zich zelfstandig organiseren in verschillende soorten fasen, bijvoorbeeld gassen, vloeistoffen, kristallen of zelfs quasi-kristallen - net als atomen en moleculen. Daarom kunnen colloïden tot op zekere hoogte beschouwd worden als “grote atomen”.

Het onderzoek in dit proefschrift richt zich op kristallen gevormd door colloïden, ook wel bekend als colloïdale kristallen, en de defecten die in deze kristallen voorkomen. We bestuderen deze defecten in verscheidene systemen, zoals het klassieke modelsysteem van harde bollen, maar ook systemen van harde kubussen en systemen die actieve deeltjes bevatten. We traceren de posities van deze defecten in het kristal en volgen hun bewegingen. Dit maakt het mogelijk om de diffusie en de interacties van de defecten te bestuderen. In dit proefschrift tonen we ook een hoge defectconcentratie aan in de zogenoemde Lavesfase. Tot op heden zijn zulke defecten niet meegenomen in berekeningen aan het fasegedrag van harde bollen. Tenslotte tonen we aan dat actieve deeltjes kunnen helpen bij het verwijderen van korrelgrenzen in colloïdale kristallen.

Begindatum en -tijd
19 september 2018 10:30
Einddatum en -tijd
19 september 2018 11:30
Promovendus
B. van der Meer MSc
Proefschrift
Defects and Diffusion in Colloidal Crystals
Promotor(es)
prof. dr. M Dijkstra
Co-promotor(es)
dr. L.C. Filion